Sopiva SIM-kortti puhelimeen | Telia Yhteisö (2023)

 • 4. heinäkuuta 2021

 • 2 kommenttia
 • 227 katselukertaa
 • Kokemuksia

  (Video) 5G scout loppuseminaari
 • Savumerkittäjä
 • 1 kommentti

Jos sinulla on vanha näppäinpuhelin , niin uuteen puhelimeen ei voi välttämättä siirtää tietoja vanhasta sim kortista, koska uudessa puhelimessa ei ole korttipaikkaa johon vanha iso sim kortti mahtuu.Edit HannaSu: täsmennetty otsikkoa hieman.

 • Tykkää
 • Lainaa

2 kommenttia

@Kokemuksia@ kirjoitti:

Jos sinulla on vanha näppäinpuhelin , niin uuteen puhelimeen ei voi välttämättä siirtää tietoja vanhasta sim kortista, koska uudessa puhelimessa ei ole korttipaikkaa johon vanha iso sim kortti mahtuu.Edit HannaSu: täsmennetty otsikkoa hieman.SIM-kortti tulee tosiaan vaihtaa uuteen, jos puhelimesi ei tue vanhaa korttia. Sopivan SIM-kortin koko riippuu esimerkiksi laitteen mallista, iästä ja valmistajasta.SIM-korteista on olemassa kolme eri kokoa:nano-SIM-mikro-SIMja vanhemmista puhelinmalleissa käytettymini-kokoinen. On hyvä ottaa selvää, mikä näistä kolmesta SIM-korttimallista on laitteeseen sopiva. Yleisin SIM-kortti, jota käytetään kaikissa uusimmissa älypuhelimissa on nano-SIM. Myös micro-SIM on hyvin tyypillinen korttimalli puhelimissa.Kaikki toimittamamme SIM-kortit ovat trio-SIM-kortteja, jotka sisältävät kaikki kolme SIM-korttikokoa (normaali eli mini, mikro ja nano), ja ne sopivat kaikkiin SIM-korttipaikan sisältäviin päätelaitteisiin.Kun otat uuden SIM-kortin käyttöön, niin vanha korttisi lakkaa toimimasta. Kortinvaihdosta huolimatta puhelinnumerosi säilyy samana. Samoin liittymällä olevat palvelut (esim. puhe- ja tekstiviestipaketit) säilyvät ennallaan. UudenSIM-kortinsaat tilattua kirjautuneena Minun Teliasta, asiakaspalvelusta sekä Telia kaupasta. 🙂>

 • Tykkää
 • Lainaa

Käyttäjätaso 6

Sopiva SIM-kortti puhelimeen | Telia Yhteisö (7) +15

Yksi tapa saada numerot vanhalta isolta sim-kortilta uuteen on kopioida ne vanhassa puhelimessa kortilta puhelimen sisäiseen muistiin. Tämän jälkeen puhelimeen vaihdetaan uusi kortti, siis vielä isokokoisena, ja kopioidaan yhteystiedot puhelimen sisäisestä muistista sim-kortille. Vasta tämän jälkeen kortista irroitetaan uuteen puhelimeen sopiva lohko ja laitetaan se uuteen puhelimeen.

Jos molemmissa puhelimissa on bluetooth-toiminto, numerot voi myös lähettää bluetoothilla uuteen puhelimeen. Tämän tavan huono puoli on, että usein vastaanottavassa puhelimessa joutuu tallentamaan yhteystiedot yksi kerrallaan. Osassa puhelimista myös lähettämisen joutuu tekemään yksi kerrallaan. Ennen bluetoothia puhelimissa saattoi olla infrapunaportit, joita pystyi käyttämään bluetoohtin tavoin. Uusista puhelimesta infrapuna toki puuttuu.

Koko puhelinmuistion kopiointi kerralla voi onnistua hieman eri tekniikalla, jossa vastaanottava laite hakee muistion vanhasta puhelimesta. Jos uusi puhelin on Android-laite, tätä voi yrittää esimeriksi Madajevin sovelluksellaSiirrä yhteystietojen siirto/varmuuskopiointi. Vanhemmissa Android-4 laitteissa ei edes tarvittu sovellusta, vaan tuonti onnistui suoraanYhteystiedot→ ⁝ →Tuonti/vientiTuo toisesta puhelimestaTukee BluetoothiaSeuraavaSeuraava→ valitse puhelin, miltä tiedot halutaan kopioida.

Jos molemmat puhelimet tukevat µSD-muistikortteja, puhelinmuistion voi yrittää myös kopioida µSD-kortin kautta.

Mikäli vanhassa puhelimessa on tietokoneliitäntä, puhelinmuistion saattaa saada kopioitua talteen myös tuota kautta. Tällöin modeemien AT-komentojen ja pääteohjelmien tuntemus voi olla tarpeen, ellei puhelimen valmistajalla ole omaa puhelinmuistion kopiointiin tarkoitettua apuohjelmaa.

Molempien puhelinten tukiessa samaa ekosysteemiä, yhteystiedot voi kopioida myös ekosysteemin pilvipalvelun kautta.

Yhteystiedot voi siis kopioida usein eri tavoin vanhasta puhelimesta uuteen:

 • sim kortille ja sieltä uuteen puhelimeen
 • lähettämällä bluetoohilla vanhasta puhelimesta uuteen
 • lähettämällä infrapunalla vanhasta puhelimesta uuteen
 • noutamalla bluetoothilla uudella puhelimella
 • micro-sd kortille ja sieltä uuteen puhelimeen
 • mmc-kortille, tietokoneella kopionti micro-sd kortille ja sieltä uuteen puhelimeen
 • at-komennoilla sarjaportin kautta tietokoneelle ja sieltä uuteen puhelimeen
 • synkronointi pilvipalvelun kautta
 • Tykkää
 • Lainaa

Vastaa


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.