Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (2023)

pääsisältö

 • 1 Munuaisvaikutus keuhkoihin
 • 2 Munuaisten vaikutus Pi:hen
 • 3 Munuaiset vaikuttavat mieleen
  • 3.1 Vesipalomerkki (vastavuoroinen ehdottelu)
  • 3.2 Keskinäinen veri ja siemenneste (vastavuoroinen)
  • 3.3 Henki ja henkituki (vastavuoroinen käyttö)
 • 4 Munuaiset liittyvät Can
  • 4.1 Thuy voi ravita puuta
  • 4.2 Keskinäinen veri ja siemenneste (vastavuoroinen)
  • 4.3 Molemmat ovat tärkeitä palomestareita
 • 5 Niiden tehtävät ovat vastakkaisia, mutta täydentävät toisiaan
 • 6 Munuaiset vaikuttavat Phu
 • 7 Viitteet

5. viesti viidestä aiheestaPerinteisen lääketieteen perusperiaatteet

Itämaisen lääketieteen mukaan munuainen on kehon tärkein elin; Sitä pidetään elämän juurena ja perinnöllisyyden perustana. Munuaisen elimen käsite itäisessä lääketieteessä on laajempi kuin munuaisen "elin" länsimaisen lääketieteen mukaan. Se suorittaa seksuaalisia, virtsan, endokriinisiä, luuston, veren ja nesteen toimintoja hermoston toimintaan. Munuaiset sisältävät vokaalit ja yang (kutsutaan myös munuaisyiniksi ja munuaisyangiksi). Munuainen on myös läheisessä yhteydessä muihin elimiin säätelemään kehon fysiologisia toimintoja Munuaisen suhde muihin elimiin on molemminpuolinen ja yhteensopimaton liiketilan kanssa. Itämainen lääketiede käyttää Five Elements -teoriaa työkaluna selittääkseen sisäelinten fysiologiaa, patologisia ilmiöitä sekä ohjata kliinistä diagnoosia ja hoitoa.

Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (1)

Munuaisten vaikutukset keuhkoihin

Viiden elementin teorian perusteella munuaisten ja keuhkojen välinen suhde on samanlainen kuin äidin ja lapsen suhde. Munuainen kuuluu Vedelle ja jäte kuuluu Kimille; Thuy ja Kim syntyvät (Kim born Thuy, Thuy Le Kim). Niillä on fysiologisesti ja patologisesti toisistaan ​​riippuvaisia ​​vaikutuksia.

Keuhkot ovat hengityselimiä. Sisäilman hengittäminen (puhdistusilma) luonnollisesta ilmasta ja kehon likaisen (epäpuhtaan) ilman uloshengittäminen, kaasujen vaihtaminen kehon sisä- ja ulkopuolen välillä. Jätteen toiminnasta riippuen qi voi kiertää koko kehossa, joten aineenvaihdunta kehossa on aina taattu.

Hengitys ei kuitenkaan ole riippuvainen vain keuhkojen toiminnasta, vaan myös munuaiset ovat mukana hengitysprosessin säätelyssä. Tehokkaan kaasunvaihdon ylläpitämiseksi jätteillä puhdistettu sisäänhengitetty ilma on johdettava alas munuaisiin imeytymään kunnolla munuaisiin. Munuaisten "laturi" tarkoittaa sisäänhengitetyn ilman vastaanottamista ja säilyttämistä keuhkoista säätelemällä hengitystoimintaa.

Normaalisti hengitystoiminta riippuu munuaisten ja keuhkojen keskinäisestä säätelystä. Tämä suhde ilmaistaan ​​selvästi artikkelissa "Varkauden hallinnan ja kohtelun tyypit" (patologioiden erilainen diagnoosi ja hoito - Lam Boi Cam 1839 - Qing-dynastia): "Qi ja munuaiset ovat qin juuret; Keuhkopäällikkö poistaa kaasua ja munuaismestari ottaa kaasua sisään; Yinin ja yangin pehmeä hengityssuhde on seurausta yinin ja yangin välisestä tasapainosta.

Sujuvan hengityksen ylläpitämiseksi munuaisten Qi:n on oltava täynnä, eikä munuaisten qi-toiminta saa vaikuttaa. Kun munuaisten qi on heikko eikä pysty ottamaan qi:tä, alaspäin menevä qi ei imeydy munuaisiin, mikä voi johtaa keuhko-ongelmiin, kuten sisäänhengitysvaikeuksiin ja pitkäkestoiseen uloshengitykseen. Tilanne pahenee lisääntyneen liikunnan myötä. Itämaisessa lääketieteessä tätä kutsutaan munuaiseksi, joka ei ota qi:tä. Kliinisesti tämä sairaus voidaan havaita vanhusten kroonisessa keuhkoputkentulehduksessa, emfyseemassa ja keuhkoputkien sydänsairaudessa, jotka kaikki ovat seurausta munuaisten vajaatoiminnasta, joka kääntää qi:n, jolloin munuaiset eivät ime ilmaa.

Munuaiset vaikuttavat Pi:hen

Samalla kun munuainen nähdään "taivaallisena taivaana" ja elämän lähteenä, Pi nähdään "myöhemmin taivaana" ja biokemian ja veren lähteenä. Nämä kaksi virastoa tukevat ja edistävät toisiaan.

Bhikkhun kuljetus. Tämä tarkoittaa, että perna on tärkein elin ruoansulatuksessa, imeytymisessä ja ravinteiden kuljettamisessa koko kehoon. Ravintoesanssi on perusaine, josta muodostuu verta, qi:tä ja uutta nestettä kehossa. Tästä syystä Pi:tä pidetään "post-taivaana" ja veren ja qin lähteenä. Toimiakseen kunnolla Pi riippuu munuaisten yangin lämmöstä ja stimuloivasta vaikutuksesta. Mukaan "Y Mon Khong Singing" kirjoittaa: "Piin ja Vi:n kemiallista toimintaa edistää munuaisten yangin lämpö ja rohkaisu". Tämä tarkoittaa, että "Tien Thien" tukee "Later Thien" -toimintoa, joten Pi ja Vi voivat toimia sujuvasti. Tämän seurauksena ruoka ja vesi sulavat ja tuotetaan ravinneesanssia, mikä varmistaa ravintolisät elimistölle.

Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (2)

Kun munuaisten yang epäonnistuu, perna ei ole niin lämmin kuin tavallisesti, ja pernan toiminta muuttuu epänormaaliksi, mikä johtaa ripuliin. "Canh Nhac Complete Book" -kirjassa on kirjoitettu: "Muuainen toimii Vi:n porttina ja avaa vetoomuksen esi- ja jälkiäänessä; joten ne hallitsevat virtsaamista ja ulostamista.

Jos munuaisten yang heikkenee, se tarkoittaa, että kehon tulielementti on heikkenemässä ja kehon yin on erittäin vauras, mikä johtaa jatkuvaan ripuliin. Kliinisesti vanhuksilla ja pitkäaikaispotilailla on mahdollista, että munuaisten vajaatoiminnasta johtuva perna ei ole lämmin, mikä aiheuttaa ripulia, joka on yleinen oire. Joillakin ihmisillä, joilla on viiden koleran oireita, hoito on yleensä pernan ja munuaisten lämmittäminen.

Munuaiset vaikuttavat mieleen

Viiden elementin opin mukaan sydän kuuluu tulelle ja munuainen vedelle. Ne luokitellaan Yangiin ja Yiniin. Mieli ja munuainen liittyvät läheisesti toisiinsa, ja ne rajoittavat toisiaan. Jos mielen ja munuaisen välillä on epänormaali toiminnallinen suhde, se häiritsee dynaamista tasapainoa Yin- ja Yang-ominaisuuksien välillä tai veden ja tulen välillä kehossa, jota kutsutaan "sydämen ja munuaisen epäsopuksi".

Mielen ja munuaisen välinen erityinen suhde esitetään seuraavasti:

Vesipalomerkki (vastavuoroinen ilmastointilaite)

Itämaisen lääketieteen mukaan mieli on kehon yläosassa, se kuuluu Yangille ja päätulelle, sillä on dynaaminen luonne. Samaan aikaan munuainen sijaitsee kehon alaosassa, se kuuluu Yinille ja Master of Waterille, sillä on staattinen luonne. Itämaisen lääketieteen teorian mukaan, fysiologisesti normaali, Sydämen tuli laskeutuu munuaiseen yhdessä lämpimän munuaisyangin ja yinin kanssa ja estää munuaisen yiniä olemasta liian vahva. Toisaalta munuaisveden on noustava Yin-mielen kanssa ravitakseen Mind Yangia ja myös estääkseen mieltä olemasta yliaktiivinen. Itämainen lääketiede sanoo: Kun munuaisesta puuttuu sydämen tuli, vesi on kylmää; Kun sydämestä puuttuu munuaisen vesi, tuli on liiallinen." Kun vesi ja tuli ovat sopusoinnussa, tasapaino yinin ja yllä olevan yangin välillä auttaa ylläpitämään tarvittavia terveystakuita (kutsutaan vesisymboliksi).

Kun tasapaino putoavan Sydämen tulen ja nousevan munuaisveden välillä on häiriintynyt, se johtaa sairauteen. Esimerkiksi kun munuaisen yin on vaurioitunut, munuaisvesi ei pysty hallitsemaan sydämen paloa, mikä johtaa liialliseen sydämen tulipaloon. Sillä välin liiallinen Sydäntuli ei voi laskea Shen Shun lämpöä. Siksi kehon yläpuoli kärsii ylimääräisestä sydäntulista, kun taas kehon alaosa kärsii munuaisveden kylmyydestä ja jäätymisestä, mikä johtaa ongelmiin, kuten unettomuuteen, siittiöiden häviämiseen ja joihinkin muihin ongelmiin. Vakavat tapaukset voivat johtaa deliriumiin ja deliriumiin (sydän-munuaisriita, myrkyllinen tulisydän).

Keskinäinen olemus ja veri (vastavuoroinen)

Sydämen fysiologinen toiminta on pääveri, munuaisten fysiologinen toiminta on varasto. Esanssi ja veri ovat kaksi tärkeää osaa kehossa; muodostavat perusaineet elämän ylläpitämiseksi. Munuaisesanssi voidaan muuttaa vereksi, ja veri voidaan muuntaa siemennesteeksi. Lisääntymisaktiivisuus ja vastavuoroinen muutos muodostavat perusmateriaalin mielen ja munuaisen toiminnalliselle suhteelle.

Henki ja henkituki (vastavuoroinen käyttö)

Itämaisen lääketieteen mukaan hengen mieli. Jumala hallitsee kaikkea elintärkeää toimintaa ja täydentää henkeä. Munuaisen kristalli. Siemenneste siirretään luuytimeen ja aivoihin (ytimen säiliö). Medulla täyttää aivot.

Vaikka henkistä toimintaa ohjaa mieli, muisti, sinnikkyys, energia jne. on aivoista, joten siellä on "Tunnetun aarteen" näkökulma. Vahva ja läheisesti muodostettu suhde mielen ja munuaisen välillä varmistaa, että munuaiselementti (Yin) nousee ylös ja hallitsee mieltä. Päinvastoin, tämä suhde varmistaa myös, että Mind Qi (joka kuuluu Yangille) laskeutuu ja hallitsee Chi. Itämainen lääketiede uskoo, että Tinh on Jumalan perusaine ja Jumala on Tinhin ulkoinen ilmentymä. Henget syntyvät Tinhistä ja nousevat Mielestä. Näihin toimintoihin vaikuttavat myös mieli ja munuaiset. Kun Yin-osa puuttuu alavartalosta ja Yang-osa on liikaa ylävartalossa, mieli ei pysty hillitsemään Henkeä ja Tinh ei pysty pidättelemään tunteita. Se johtaa maniaan, masennukseen tai mielenvikaisuuteen.

Munuaiset liittyvät Can

Voi varastoida verta, munuaiskaupan kristallia. Tölkki edistää nautinnollista ja suotuisaa toimintaa, kun taas munuainen edistää hamstraamista ja salailua. Molemmat elimet kuuluvat alempaan divisioonaan (osaan Kolminkertaista), jonka voidaan sanoa olevan samaa alkuperää. Ne liittyvät toisiinsa sekä fysiologisesti että patologisesti.

Thuy voi ravita puuta

Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (3)

Viiden alkuaineen teorian mukaan tölkki kuuluu puuhun ja munuainen veteen. Can edistää onnellisen ja rauhallisen qin toimintaa, joka on paikka veren varastointiin ja veren täydennyksen oikeaan säätelyyn verenkiertoa ja koko kehoa varten. Viiden elementin teorian mukaan Aquatic Wood. Tämä on äiti-lapsi-suhde. Munuaiset auttavat vahvistamaan ja ravitsemaan tölkkiä, jotta se voi toimia kunnolla. Toinen esimerkki on Kidney Yinin ja Can Yinin suhteesta. Munuaisten yin ravitsee yiniä niin, ettei yang ole liiallinen. Toisaalta Can Yin edistää munuaisyinin uudistumista. Jossa munuaisyinillä on tärkeämpi rooli kuin Can Yinillä. Munuaisyinin riittävyys määrittää niiden välisen dynaamisen tasapainon ylläpitämisen. Jos munuaisen yin on puutteellinen, vesi ei riitä ravitsemaan puuta ja johtaa yinin vaurioitumiseen sekä munuaisen yinissä että yinissä, mikä aiheuttaa myös yangin liioittelua. Tuolloin kehoon kertyy liiallista lämpöä aiheuttaen oireita, kuten päänsärkyä tai kylkikipua.

Keskinäinen olemus ja veri (vastavuoroinen)

Taivaallinen henki ja veri ovat samaa alkuperää. Ne on muunnettu ravintoaineista ja ovat pernan ruoansulatuksen ja muuntamisen tuotteita. Veri varastoituu maksaan ja siemenneste munuaisiin. Normaaleissa biologisissa olosuhteissa tölkkiin varastoitunut veri on myös riippuvainen munuaisten ravinnosta. Päinvastoin, munuaiset ovat myös riippuvaisia ​​veren kalsiumin täydennyksestä. Ne muuntuvat ja ruokkivat toisiaan.

Molemmat ovat tärkeitä palokenraaleja

Tulimerkki on johdettu Menh-portista, joka on Can ja Kidney. Sitä esiintyy sekä maksassa että munuaisissa. Ne liittyvät tuleen (Heart Fire) ja molemmat toimivat yhdessä toimiakseen kuin valtakunnassa ja edistävät koko kehon terveellistä toimintaa.

Niiden tehtävät ovat vastakkaisia, mutta täydentävät toisiaan

Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (4)

Yksityiskohtien ja hallinnan mestari, kun taas salaisuuden munuaismestari (säilytä ja pidä salassa). Huolellisuus ja salassapito ovat vastakkaisen menestyksen ilmaisuja. Toisaalta Can Qi:n asianmukainen varovaisuus varmistaa, että munuais-Qi toimii oikein kapasiteetissaan ilman liioittelua. Toisaalta munuaisten qi-pysähdys estää Canin toimintaa olemasta liiallinen (liiallinen) tai puutteellinen (riittämätön). Nämä toimet ovat vastakkaisia, mutta täydentäviä. Tämä erityinen suhde on ilmeinen miehen siemensyöksyprosessissa. Esimerkiksi kun tölkki menettää onnellisuutensa ja harmoniansa ja munuainen ei pysty varastoimaan sitä, can-yangista tulee liiallista ja viisi elementtiä eivät pysty hallitsemaan toisiaan. Tuli aiheuttaa siemennesteen vuotamisen, mikä lisää öistä siemensyöksyä ja unelmien siemensyöksyä (siemennestettä virtaa ulos spontaanisti ilman orgasmia).

Munuaiset vaikuttavat Phu

Hallituksen kanssa munuaisella on läheisin suhde virtsarakkoon. Munuaissutralla ja Virtsarakon Sutralla on symbolinen suhde toisiinsa. Lisäksi viiden alkuaineen teorian mukaan molemmat kuuluvat vesielementtiin, joten ei ole yllättävää, että munuainen ja virtsarakko ovat kaksi tärkeää elintä kuljettaessaan vettä kaikkialla kehossa.

Miten munuaiset vaikuttavat itämaisen lääketieteen mukaan muihin elimiin? - Yhteisölääketiede (5)

Munuainen hallitsee vettä säätelemällä ja erittämällä vettä, itämainen lääketiede kuvailee munuaista pumpuksi. Virtsarakko varastoi ja erittää virtsaa, joka on myös osa veden pumppausprosessia. Itäisen lääketieteen käsitteen mukaan niiden toimintaprosessi näiden toimintojen suorittamiseksi on samanlainen kuin erilaisten vesiventtiilien avaaminen ja sulkeminen. Kidney Qi:n kaasutustoiminto on ratkaiseva tekijä virtsarakon normaalille toiminnalle. Kun munuais-Qi on riittävä ja virtsarakon toiminta toimii kunnolla, rakko avautuu ja sulkeutuu säännöllisesti auttaakseen ylläpitämään virtsan varastointia ja erittämistä. Kun munuaisten qi on puutteellinen, se johtaa virtsarakon epäsäännölliseen avautumiseen ja sulkeutumiseen. Sitten on ongelmia, kuten turvotus, virtsankarkailu ja virtsaamistiheys, joten patologiset muutokset virtsan varastoinnissa ja erittymisessä koskevat usein sekä rakkoa että munuaisia.

Normaalisti munuaisen kaasutus- ja lämmitystoiminto varmistaa seuraavien elinten normaalin toiminnan:

 • Vastaanota ja valmista Vi:n ruokaa ja juomaa.
 • Säilytä ja muunna ruokaa peruskoulussa. Se koskee sulatetun ruoan vastaanottamista Tastesta ja sen luokittelua ravintoaineisiin ja jätteisiin.
 • Vaahdon ja ulosteiden siirto yliopistossa.

Yleisesti ottaen itämaisen lääketieteen näkökulmasta munuainen on kehon tärkein elin. Ne voidaan nähdä elämän geneettisenä perustana ja juurena. Vanhetessamme myös munuaisten toiminta heikkenee luonnollisesti. Jokapäiväisessä perustoiminnassa on tärkeää keskittyä munuaisten suojaamiseen ja ravitsemiseen, sillä se on pitkän aikavälin terveyden perusta.

Viitteet

 1. http://www.shen-nong.com/eng/principles/kidneysaffectorgans.html
 2. http://www.shen-nong.com/eng/principles/affectspleen.html
 3. http://www.shen-nong.com/eng/principles/affectheart.html
 4. http://www.shen-nong.com/eng/principles/affectliver.html
 5. http://www.shen-nong.com/eng/principles/affectfu.html

FAQs

Mikä vaikuttaa munuaisten toimintaan? ›

Verenpainetauti, ylipaino ja diabetes rasittavat munuaisia ja altistavat ne vauriolle. Toisaalta kohonneen verenpaineen hoito, diabeteksen hyvä hoitotasapaino ja veren rasvahäiriöiden hoito suojaavat munuaisia. Liiallista tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää. Älä käytä toiselle henkilölle määrättyjä lääkkeitä.

Mikä on munuaisten tehtävä? ›

Munuaiset poistavat ylimääräistä nestettä, suoloja ja kuona-aineita sekä muita tarpeettomia aineita, kuten lääkkeiden aineenvaihduntatuotteita. Neljäsosa ihmisen verimäärästä kulkee munuaisten läpi. Munuaisissa suodattuu niin sanottua ensivirtsaa noin 180 litraa vuorokaudessa.

Mistä veri tulee munuaisiin? ›

Munuaisportin kautta kulkeva munuaisvaltimo, joka alkaa vatsa-aortasta heti ylemmän suolilievevaltimon alta, tuo hapekasta verta munuaisille. Veri kulkee pois munuaisista munuaisportin kautta kulkevaa munuaislaskimoa pitkin, joka laskee alaonttolaskimoon.

Miksi ihmisellä on kaksi munuaista? ›

Ihmisellä on kaksi munuaista, ja niiden tehtävänä on poistaa elimistöstä kuona-aineita sekä säädellä elimistön neste- ja suolatasapainoa.

Mikä huonontaa munuaisten toimintaa? ›

Myös diureettien tai verenpainelääkkeiden epäasiallinen käyttö voi huonontaa munuaisten toimintaa. Varjoaineella tehtäviä röntgentutkimuksia pitää välttää erityisesti potilailla, joiden munuaistaudin etiologiana on diabetes tai myelooma.

Miten munuaisten toimintaa tutkitaan? ›

Munuaisten toimintaa voidaan tutkia mittaamalla verestä aineita, jotka erittyvät munuaisten kautta pois. Jos erittyminen on tilapäisen syyn tai munuaistaudin vuoksi häiriintynyt, aineen määrä veressä suurenee. Yleisimmin laboratoriotutkimuksena käytetään kreatiniinia.

Mikä vitamiini auttaa munuaisiin? ›

Vitamiinit, kivennäisaineet, kalsium

Lisäravinteiden tai luontaistuotteiden käyttöä ei munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle lähtökohtaisesti suositella, mutta monivitamiinivalmistetta, joka ei sisällä A- tai E-vitamiinia, voidaan tarvittaessa käyttää (7).

Mikä tehostaa munuaisten toimintaa? ›

Terveelliset elämäntavat ovat hyväksi myös munuaisille. Liikunta, vähäsuolainen ruokavalio ja tupakoimattomuus ehkäisevät verenpainetautia, ylipainoa ja diabetesta. Kohonneen verenpaineen, diabeteksen ja veren rasvahäiriöiden hyvä hoito suojaavat munuaisia.

Voiko munuaisten vajaatoiminta parantua? ›

Munuaisten vajaatoiminta voi usein olla oireeton tai vähäoireinen. Munuaisten vajaatoiminta etenee yksilöllisesti. Kroonista munuaisten vajaatoiminta ei pysty parantamaan, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa ja siksi sen tunnistaminen ja hoidon aloitus ajoissa on tärkeää.

Mistä tietää ettei munuaiset toimi? ›

Pitkälle edenneen vajaatoiminnan yleisoireita ovat väsymys ja suorituskyvyn lasku. Hyvin tyypillisiä ovat myös suonenvedot ja levottomat jalat. Turvotuksia voi esiintyä, kun virtsaan erittyy paljon valkuaista. Ihon kutina, ruokahaluttomuus, pahoinvointi ja painonlasku ovat munuaisten vajaatoiminnan myöhäisiä oireita.

Missä munuaisten kipu tuntuu? ›

Voimakas kipu (munuaiskoliikki)

Kyseessä on terävä kipu lanteessa ja kyljessä (kehon sivuosa rintakehästä lantioon). Jos kivi ei ole munuaisessa, vaan virtsanjohtimessa, saatat tuntea kipua nivusissa tai reisissä. Miehet voivat tuntea kipua myös kiveksissä (kuva 2).

Mitä Munuaispotilas ei saa syödä? ›

Munuaisten vajaatoiminnassa suositellaan vähäsuolaista ruokavaliota, mikä auttaa hallitsemaan verenpainetta ja vähentää elimistöön kertyvän nesteen määrää. Aikuisille suositellaan korkeintaan 5 grammaa suolaa päivässä, mikä on noin vajaa teelusikallinen suolaa.

Mikä ruoka puhdistaa munuaisia? ›

Diureetteja, munuaisten kautta kehoa puhdistavia rohtokasveja ovat muun muassa koivun, nokkosen, persiljan ja voikukan lehdet, juolavehnän juuret, kultapiisku, peltokorte, siankärsämön lehdet ja kukat ja sekä katajan marjat. Siankärsämön lehtiä voi lisätä yrttiteehen ja pieninä määrinä mausteeksi salaattiin ja ruokaan.

Miten munuaistulehdus oireilee? ›

Munuaistulehdus eli nefriitti on yhden tai kummankin munuaisen tulehdus. Sen tavallisimmat ensioireet ovat värinmuutokset ja veren esiintyminen virtsassa (hematuria). Muita oireita ovat pahoinvointi ja väsymys. Munuaistulehdus pysyy täysin oireettomana 50 % tapauksista.

Mikä voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa? ›

kroonisen munuaisten vajaatoiminnan syitä ovat mm. diabetes, hoitamaton verenpainetauti, munuaistulehdukset, ikääntyminen ja perinnölliset syyt. Huomaamatta alkanutta ja pahenevaa munuaisten vajaatoimintaa on usein vaikeaa parantaa, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa.

Mitä tapahtuu jos munuaiset lakkaavat toimimasta? ›

Munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa myös anemiaa, ve- renpaineen nousua ja turvotuksia sekä päänsärkyä, pa- hoinvointia ja kutinaa. Jos munuaiset lakkaavat kokonaan toimimasta, ihminen menehtyy ilman dialyysihoitoa. Suomessa on noin 1800 dialyysipotilasta.

Mihin munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa? ›

Munuaisten vajaatoiminnan taustalla voi olla monenlaisia sairauksia. Munuaisilla on keskeinen tehtävä elimistön kuona-aineiden poistossa sekä neste-, suola- ja happo-emästasapainon säätelyssä. Tämän vuoksi krooninen munuaistauti voi johtaa monenlaisiin elimistön toiminnanhäiriöihin.

Onko kahvi haitallista munuaisille? ›

Säännöllisesti kahvia juovat näyttäisivät säästyvän loppuvaiheen munuaissairaudelta muita todennäköisemmin, tuore tutkimus vihjaa. Kahvi on aiemmin yhdistetty myös parempaan munuaisten toimintakykyyn. Loppuvaiheen munuaissairaus on munuaistaudin vakavin muoto, joka ilman dialyysihoitoa johtaa kuolemaan.

Miten munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkehoitoon? ›

Useat lääkevalmisteet poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Jos munuaisten toiminta heikkenee, vähenee myös näiden lääkevalmisteiden poistuminen ja lääkeannoksia pitää pienentää. Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa sekä lääkkeiden valintaan että niiden annosteluun.

Miten munuaisten vajaatoiminta muuttaa munuaisten kautta poistuvien lääkkeiden vaikutusta? ›

Vapaa lääkkeen pitoisuus veressä voi kasvaa munuaisten vajaatoiminnassa. Lievässä vajaatoiminnassa ei annosmuutosta, keskivaikeassa annoksen pienentäminen 25 %, vaikeassa 50 %, loppuvaiheen vajaatoiminnassa tai dialyysipotilaalla pienentäminen 50–75 %.

Mikä Veriarvo kertoo munuaisista? ›

Veren kreatiniinipitoisuus kuvaa yleisesti munuaisten toimintaa, sillä kreatiniiniarvo nousee, jos sen erittyminen häiriintyy munuaisissa. Normaalisti ihminen tuottaa kreatiniinia suurin piirtein saman verran eri päivinä. Kreatiniini mitataan, kun halutaan selvittää tai seurata munuaisten toimintaa.

Miten elää yhdellä Munuaisella? ›

Miten jäljellä olevaa munuaista voidaan suojella? Munuaisen luovutuksen jälkeen riittää tavanomaisten terveellisten elämäntapojen ja ruokavalion noudattaminen. Liikunta on suositeltavaa ja ylipainoa sekä liiallista suolan käyttöä on hyvä välttää. Riittävä nesteen nauttiminen on munuaisen hyvinvoinnille tärkeää.

Mitä vitamiineja ei saa syödä liikaa? ›

MITÄ HAITTAA VOI OLLA VITAMIINIEN LIIKAKÄYTÖSTÄ? Rasvaliukoisten vitamiinien, eri-tyisesti A- ja D-vitamiinien jatkuva liikakäyttö voi aiheuttaa monen-laisia vakaviakin myrkytysoireita. Vesiliukoisten B- ja C-vitamiinien suuriakin käyttömääriä pidetään tur-vallisena.

Mitä lääkettä munuaisten vajaatoimintaan? ›

Munuaisten vajaatoiminnassa lääkehoitoa tarvitaan yleensä nesteenpoistoon, kohonneen verenpaineen, kalsium-fosforitasapainon sekä anemian hoitoon. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan dialyysihoidolla tai munuaisensiirrolla. Lääkärille on syytä aina mainita munuaisten vajaatoiminnasta.

Mikä sairaus tuhoaa munuaiset? ›

Krooninen eli pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta etenee yleensä hitaasti. Sen tavallisempia aiheuttajia ovat diabetes, munuaiskerästulehdukset, perinnölliset sairaudet ja valtimokovettumatauti.

Mitä munuaiset säätelevät? ›

Kunnossa olevat munuaiset erittävät päivittäin pari litraa virtsaa. Kuona-aineiden poistamisen lisäksi munuaiset säätelevät elimistön neste-, suola- ja happo–emästasapainoa. Lisäksi ne muun muassa erittävät reniinihormonia, joka tärkeässä osassa verenpaineen säätelyssä.

Mikä särkylääke ei rasita munuaisia? ›

Munuaispotilaan hoidossa on vältettävä tulehduskipulääkkeitä, koska ne voivat heikentää entisestään munuaisten toimintaa entisestään. Parasetamoli sopii lievän kivun hoitoon. Vaikeaan kipuun käytetään opioideja. Kipua voidaan lievittää myös puudutuksilla.

Voiko Alaselkäkipu johtua munuaisista? ›

Joihinkin äkillisesti ilmaantuviin munuaistauteihin, kuten myyräkuumeeseen tai munuaistasoiseen virtsatieinfektioon (pyelonefriittiin) liittyy useinkin selkäkipua munuaisten seudussa, mutta sen sijaan kroonisen munuaistaudin yhteydessä selkäkipua ei yleensä esiinny.

Kauanko elää jos munuaiset ei toimi? ›

Dialyysihoidon turvin voi elää kymmeniä vuosia. Munuaisten vajaatoimintaan ei kuole, jos sitä hoidetaan asianmukaisesti. Vaarana ovat liitännäissairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit. Dialyysihoidossa olevien eloonjäämisprosentti vuodessa on noin 80.

Miksi munuaisten toimintahäiriöt voivat tuntua Selkäkipuna? ›

Joskus munuaisvaivat voivat tuntua kipuna selässä ja kyljissä. Virtsakivet voivat aiheuttaa alaselästä nivusiin leviävää voimakasta kipua. Selkäkipujen syynä voi olla myös polykystinen munuaistauti, jonka seurauksena munuaisiin kehittyy useita kystia.

Miksi GFR on matala? ›

Glomerulussuodosnopeus (GFR) kuvastaa munuaisten toimintaa. Glomerulussuodosnopeus on tarkempi munuaistoiminnan mittari kuin pelkkä kreatiniini (“munuaisarvo”). Poikkeavan matala GFR viittaa munuaisten vajaatoimintaan.

Mikä aiheuttaa munuais tulehduksen? ›

Munuaistulehdukset ovat lapsilla ja nuorilla melko harvinaisia. Selvästi tärkein niistä on bakteerin aiheuttama virtsatietulehdus, jonka yhteydessä myös munuaiskudokseen voi kehittyä tulehdusreaktio. Toinen tärkeä munuaiskudoksen infektio on myyräkuume (epideeminen nefropatia), jonka aiheuttaja on Puumala-virus.

Missä munuaisaltaan tulehdus tuntuu? ›

Tulehduksen pitkittyessä on vaarana, että bakteeri jatkaa nousuaan virtsarakosta munuaisiin ja aiheuttaa munuaisaltaan tulehduksen, joka voi vaatia suonensisäistä antibioottihoitoa. Munuaisallastulehduksen oireita ovat yleensä korkea kuume ja kylki- tai selkäkipu.

Näkyykö munuaistulehdus verikokeessa? ›

Munuaistason tulehdus todetaan virtsa- ja verikokeilla ja hoidetaan aina antibiooteilla.

Mikä on korkea Munuaisarvo? ›

Normaali kreatiniiniarvo

Kreatiniinin viitearvot aikuisella miehillä on 60-100 µmol/l (mikromoolia litrassa) ja naisilla 50-90 µmol/l. Jos kreatiniinipitoisuus on viitearvojen yläpuolella, voidaan sitä pitää kohonneena.

Miten välttää kaliumia? ›

Kalium. Jos kaliumin saantiin on syytä kiinnittää huomiota, kannattaa mieluummin vähentää kahvin, tuoremehun ja perunan määrää ennen kuin tinkii kasvisten, marjojen ja hedelmien nauttimisesta. Erityisen paljon kaliumia on kuivatuissa hedelmissä, suklaassa ja pähkinöissä.

Missä ruuassa on paljon fosforia? ›

Fosforia on luontaisesti runsaasti maitotuotteissa, täysjyväviljassa ja lihassa. Lisäksi monessa teollisessa elintarvikkeessa fosforia on myös lisäaineena. Lisäainefosfori imeytyy elimistöön hyvin.

Voiko ihminen elää ilman toista munuaista? ›

Ihminen pärjää hyvin myös yhdellä munuaisella, ja munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkitulle luovuttajalle. Luovuttajan jäljelle jäänyt munuainen kykenee parantamaan toimintaansa niin, että se vastaa usein liki normaalia kahden munuaisen toimintaa.

Mistä tietää että virtsatietulehdus on levinnyt munuaisiin? ›

Oireet ratkaisevat tulehduksen tason: rakkotulehdukseen liittyy virtsaamispakko, tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa; munuaistulehdukseen taas kuume sekä selkä- tai kylkikipu.

Mitä tapahtuu jos tulehdusta ei hoida? ›

Virtsatietulehduksen aiheuttavat tavallisesti suolistobakteerit, jotka pääsevät limakalvojen kautta virtsaputkeen ja sieltä virtsarakkoon. Huonolla tuurilla bakteeri pääsee kipuamaan munuaisiin saakka, jolloin se aiheuttaa munuaisaltaan tulehduksen.

Mikä helpottaa Pissatulehdukseen? ›

Itsehoito. Lieviä oireita voi hoitaa lisäämällä päivittäistä nestemäärää noin 2–2,5 litraan. Karpalovalmisteista saattaa olla apua, sillä ne tekevät virtsan happamaksi ehkäisten bakteerien kasvua. Karpalovalmisteita on saatavilla sekä kapseleina että mehuna.

Mikä on huonoksi munuaisille? ›

Verenpainetauti, ylipaino ja diabetes rasittavat munuaisia ja altistavat ne vauriolle. Toisaalta kohonneen verenpaineen hoito, diabeteksen hyvä hoitotasapaino ja veren rasvahäiriöiden hoito suojaavat munuaisia. Liiallista tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää. Älä käytä toiselle henkilölle määrättyjä lääkkeitä.

Miten munuaiset puhdistavat verta? ›

Munuaiset erottavat verestä kuona-aineet sekä elimistölle vieraat aineet ja poistavat ne elimistöstä virtsan mukana. Poistettavia kuona-aineita ovat mm. valkuaisaineiden hajoamistuote urea ja sappiväriaineet, joita syntyy hemoglobiinin pilkkoutuessa.

Miten tehostaa munuaisten toimintaa? ›

Terveelliset elämäntavat ovat hyväksi myös munuaisille. Liikunta, vähäsuolainen ruokavalio ja tupakoimattomuus ehkäisevät verenpainetautia, ylipainoa ja diabetesta. Kohonneen verenpaineen, diabeteksen ja veren rasvahäiriöiden hyvä hoito suojaavat munuaisia.

Mistä tietää että munuaiset eivät toimi? ›

Pitkälle edenneen vajaatoiminnan yleisoireita ovat väsymys ja suorituskyvyn lasku. Hyvin tyypillisiä ovat myös suonenvedot ja levottomat jalat. Turvotuksia voi esiintyä, kun virtsaan erittyy paljon valkuaista. Ihon kutina, ruokahaluttomuus, pahoinvointi ja painonlasku ovat munuaisten vajaatoiminnan myöhäisiä oireita.

Mitä ei saa syödä jos on munuaisten vajaatoiminta? ›

 • Runsas suola. Suolapitoinen ruoka nostaa tunnetusti verenpainetta, ja vaikea-asteisessa munuaisten vajaatoiminnassa suola pääsee poistumaan elimistöstä ainoastaan munuaisten kautta. ...
 • Lisäproteiinit. Munuainen pyrkii ottamaan proteiinin elimistön hyötykäyttöön. ...
 • Maitotuotteet. ...
 • Lisäainefosfaatit. ...
 • Kovat rasvat.
Aug 20, 2022

Miten munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa? ›

Munuaisten vajaatoiminnassa munuaiset eivät enää kykene suodattamaan kunnolla kuona-aineita verestä ja tällöin nestettä ei poistu riittävästi kehosta. Munuaisten vajaatoiminta voi usein olla oireeton tai vähäoireinen ja sen eteneminen on hyvin yksilöllistä.

Voiko selkäkipu johtua munuaisista? ›

Joihinkin äkillisesti ilmaantuviin munuaistauteihin, kuten myyräkuumeeseen tai munuaistasoiseen virtsatieinfektioon (pyelonefriittiin) liittyy useinkin selkäkipua munuaisten seudussa, mutta sen sijaan kroonisen munuaistaudin yhteydessä selkäkipua ei yleensä esiinny.

Onko munuaisten vajaatoimintaan lääkettä? ›

Munuaisten vajaatoiminnassa lääkehoitoa tarvitaan yleensä nesteenpoistoon, kohonneen verenpaineen, kalsium-fosforitasapainon sekä anemian hoitoon. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan dialyysihoidolla tai munuaisensiirrolla. Lääkärille on syytä aina mainita munuaisten vajaatoiminnasta.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 07/11/2023

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.