Mitä eroa on organisaation tilillä ja henkilökohtaisella tilillä? (2023)

Google tarjoaa erityyppisiä tilejä erityyppisille käyttäjille. Valittavissa on kaksi ensisijaista tilityyppiä, jotka tarjoavat täysin erilliset palvelut:

 • Google-tili (henkilökohtainen tili):

  • Tilin avulla saat pääsynkaikkiin Googlen tuotteisiin ja palveluihin, esimerkiksi Gmailiin, Bloggeriin ja omaan Google-toimintaan.
  • Voit luoda tilin millä tahansa sähköpostiosoitteella, kuten käyttämälläsi organisaation sähköpostiosoitteella tai millä tahansa verkkopostiosoitteella (esim.@yahoo.com tai @hotmail.com).
  • Gmail-tilin luomisen yhteydessä luodaan automaattisesti Google-tili ja @gmail.com-sähköpostiosoite.
 • Google Apps ‑tili (organisaation tili):

  • Yritys myöntää tämän tilin pääsyoikeuden, ja tiliä käytetään yrityksen sähköpostitunnuksella (esim.@oma-verkkotunnus.fi).
  • Tilin avulla saat vain Gmailin, Kalenterin, Docsin, Sitesin, Ryhmien ja Google Videon pääsyoikeudet.

Jos olet käyttänyt Google Adsia tai muita sellaisia Googlen tuotteita, joihin sinulla ei ole pääsyä Google Apps ‑tilin kautta, olet jo luonutristiriitaisen Google-tilin.

(Video) Näin piilotat sähköpostisi uusia tilejä rekisteröitäessä

(Video) Talletusautomaatti

Oliko tästä apua?

(Video) Nuorten päihteidenkäyttö – mitä huoltajan on hyvä tietää

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Kirjaudu sisään

(Video) Sijoittajan verotus – älä tee näitä virheitä | Matkalla massimaisteriksi (6/8)
(Video) Kannettavan tietokoneen käyttöönotto vuonna 2020 (Windows 10)

Videos

1. Turvallisesti netissä - ENTER ry:n tietoisku
(Enter ry)
2. S-Pankki-webinaari – Näin valmistaudut ensiasunnon ostamiseen
(S-Pankki)
3. Maksuttoman Teamsin käyttöönotto ja perustoiminnot
(Suomen Kylät ry)
4. 30 Ultimate Mga Tip at Trick ng Outlook para sa 2020
(Sele Training)
5. Asteri pankkiyhteydet, kirjanpidon niksejä ke 17.5.2017 klo 13-16
(Asteri Ohjelmat)
6. Riittävä ja välttämätön toimeentuloturva verkkoseminaari 16.6.2021
(sosiaali- ja terveysministeriö)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 09/08/2023

Views: 5311

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.