Lyhenneluettelo - Kielikello (2023)

Artikkeli 4/2009

Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan ”kootut lyhenteet” täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla).

Tämä lyhenneluettelo antaa ohjeita varsinkin lyhenteiden oikeinkirjoituksesta mutta myös tietoa esimerkiksi tiedotusvälineissä usein vastaan tulevien lyhenteiden merkityksestä. Monesta lyhenteestä on käytössä useampi kuin yksi hyväksyttävä kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa. Jos lyhenteellä on vain yksi merkitys, hakusanan ja vaihtoehtoisen kirjoitusasun välissä käytetään aaltoviivaa (eli tildeä) osoittamaan, että molemmat ovat hyväksyttäviä (esimerkiksiutva~UTVA). Jos taas samalla lyhenteellä on monta merkitystä, kerrotaan vaihtoehtoinen kirjoitusasu sulkeissa merkitystä osoittavan numeron jäljessä seuraavasti:

YT1) (myösyt) yhteistoiminta, esim.yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri.

Lyhennesanoista esitetään yleensä ensin pienikirjaiminen asu (Yle~YLE). Kirjaimittain luettavista lyhenteistä ensimmäisenä on isokirjaiminen muoto (BKT~bkt). Kun lyhenteestä on käytössä sekä pisteellinen että pisteetön muoto, esitetään pisteellinen muoto ensin (yo. ~yo) joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (esim.On,ky,oi,oyj,ry). Jos pisteellisen ja pisteettömän lisäksi käytetään vielä isokirjaimista pisteetöntä lyhennettä, se esitetään viimeisenä (alv. ~alv~ALV).

(Video) Kielikello ja lyhenteet

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim.Phil. maasta.jaFM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim.dipl.ins. ~FROM). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim.FROMks.dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetäänmaisterinkohdalla seuraavasti:

Phil. maasta. ~FMfilosofian maisteri (vastaavastilapsi,lis.,toht. ~trijaFK,FL,FT
FMks.Phil. maasta.

Jos alalla ei ole maisterintutkintoa, esitetään lyhenne tohtorin kohdalla. Luettelossa on aina tohtorintutkinnon lyhyempi lyhenne. Muidenkin kuin maisterin ja tohtorin tutkintojen lyhenteitä on mukana, varsinkin jos lyhenteellä on jokin muukin merkitys, esim.MH1) ks.metsänhoit.; 2) Metsähallitus.

Huom. Joillakin erikoisaloilla on omia käytäntöjään, jotka poikkeavat yleiskielen nykyisistä lyhennesuosituksista (esimerkiksi Puolustusvoimilla on käytössä pisteettömiä lyhenteitä).

A

a1) aari(a); 2) vuotta (kansainvälinen tunnus); 3) lat.anno, vuonna; 4) lat.on hyväksytty, arvosana: hyväksytään
Aampeeri(a)
AA1) engl.Alkoholistit Nimetön, nimettömät alkoholistit; 2) asianajaja
AB ~ abruots.Osakeyhtiö, osakeyhtiö
ILMOITUS ~ ilmoitusengl.taiteellinen johtaja, visuaalisen mainonnan suunnit­telija
ilmoitus.lat.anno Domini, Herran vuonna
ADHD ~ adhdengl.tarkkaavaisuushäiriö ja hyperaktiivisuushäiriö, tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö
ADTantidopingtoimikunta
Ahampeeritunti(a)
aids ~ aidsengl.hankittu immuunipuutos oireyhtymä, immuunikato
aik.aikaisempi, aikaisemmin
AIVesim.AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
Hän tuli ~ Hän tuliSuomen akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö
YLÖSAjoneuvohallintokeskus
muttaalennus(myynti), esim.ale-tuote,aleuttilainen
alk.1) alkuaan; 2) alkaen
JOSamyotrofinen lateraaliskleroosi, liikeratakovettumatauti
alv. ~ alv~ALVarvonlisävero
alv. rec. ~ ALV rec.arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity
AMK ~ amkammattikorkeakoulu
ANCengl.Afrikan kansallinen kongressi, Afrikan kansalliskongressi
kohtaan.asianomainen
ap.1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
ME OSTAMMEAsumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
arkki.1) arkisin; 2) arkisto
arkkit.arkkitehti
kuten.1) asukas(ta); 2) asunto; 3) asema
as.oy ~ as.oy.asunto-osakeyhtiö
ASP ~ aspasuntosäästöpalkkio
avustaa. ~ perse.assistentti
ATK ~ atkautomaattinen tietojenkäsittely
POIS ~ pois päältäaudiovisuaalinen, esim.av-laite
AVIaluehallintovirasto
On1) ammattiyhdistys, esim.ay-liike; 2) (myösOn.) avoin yhtiö

B

b1) engl.bitti(binäärinumero), valmis; 2) lat.hyväksytään mielellään, arvosana: mielihyvin hyväksytään
Bengl.tavu, tavu(a) (suom. lyh.t)
B.A.engl.Humanististen tieteiden kandidaatti, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa
baaribaari(a)
BBCengl.British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
BKT ~ bktbruttokansantuote
BKTL ~ bktlbruttokansantulo
Bqbecquerel(iä)
br.ruma
brtruma rekisteritonni(a)
B.Sc. ~ B.S.engl.Luonnontieteiden kandidaatti, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa

C

c1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–2); 2) (myössnt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne; 3) lat.kun ylistys hyväksytään, arvosana: kiittäen hyväksytään
C1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius: 5 °C = viisi celsius­astetta 3) coulombi(a)
©engl.tekijänoikeus, tekijänoikeus
calkalori(t)
CDkandela(a), valovoiman yksikkö
CCSengl.hiili (dioksidi) c Talteenotto ja varastointi,hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
CD1) (myösCD) engl.kompakti levy, cd-levy; 2) ransk.diplomaattinen joukko, diplomaattikunta
CD-ROM ~ cd-romengl.CD-levyn lukumuisti, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea
CERansian.THECyhteisöjäEeurooppalainen,CE-merkintä, merkintä, joka osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin laatuvaatimukset
CENRansian.Euroopan standardointikomitea, Euroopan standardointikomitea
Cern ~ CERNRansian.Euroopan ydintutkimusjärjestö, Euroopan ydintutkimusjärjestö
CIAengl.keskustiedustelupalvelu, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu
cimo ~ cimoengl.Kansainvälisen liikkuvuuden keskus, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
cl1) senttilitra(a); 2) lat.kun ylistys hyväksytään, arvosana: kiittäen hyväksytään
cmsenttimetri(ä)
CNNengl.Kaapeli-uutisverkosto, yhdysvaltalainen televisio­kanava
COpuuvilla
c/oengl.huolta(postiosoitteessa käytettynä ’luona’)
conengl.yleissopimus, kokoontuminen (etenkin tapahtumien nimen osana)
CP ~ cpengl.aivohalvaus, esim.CP-oireyhtymä
Cukuparin kemiallinen merkki
CV1) (myösCV) lat.elämän kulkua, elämäkerta; ansioluet­telo; 2) (myösVI) viskoosi

(Video) Kielenhuollon perusteet (lyhenteet ja merkit)

D

d1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–1); 2) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä)
dBdesibeli(ä)
DDRhist.Saksan demokraattinen tasavalta, Saksan demokraat­tinen tasavalta
thedenier(iä)
FROMks.dipl.ins.
dipl.ins. ~ THEdiplomi-insinööri
dipl. kielenk. ~ DKKdiplomikielenkääntäjä
sanoa. laulaen.lat.laulun ohjaaja, ansioituneen kanttorin arvonimi
sinulle. on pakkolat.ohjaaja musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div.divisioona
DKK1) ks.dipl. kielenk.; 2) Tanskan kruunu
dldesilitra(t)
dmdesimetri(ä)
DNA ~ dnadeoksiribonukleiinihappo
.dosentti
Dr. h.c. lat.kunniatohtori, kunniatohtori
DVD~DVDengl.digitaalinen monipuolinen levy, esim.DVD-levy

E

eeuro(a) (merkki €, valuuttatunnuseuroa)
e-elektroninen, sähköinen, verkko-, esim.e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
EA~ THEelastaani
eaa.ennen ajanlaskun alkua
EANengl.Eurooppalainen artikkelinumerointi, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAYEuroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EBRDengl.Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki,Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBUengl.Euroopan yleisradioliitto, Euroopan yleisradio­liitto
toim.1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EEG~ eegelektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä
EEKViron kruunu
Efta~ EFTAengl.Euroopan vapaakauppaliitto, Euroopan vapaakauppaliitto
Ehty ~ EhtyEuroopan hiili- ja teräsyhteisö
minä1) Elinkeinoelämän keskusliitto; 2) eduskunta
EKG~ ekgelektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä
EKPEuroopan keskuspankki
eKrennen Kristuksen syntymää
HÄN1) ks.el.lääk.~eläinl.; 2) (myösEA) elastaani
elintarviket. maist. ~ ETMelintarviketieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaETK,ETL,YKSI)
el.lääk. ~ eläinl. ~ ELeläinlääkäri
ELT ~ eläinlääket. toht.eläinlääketieteen tohtori
ELTOerityislastentarhanopettaja
ELY ~ elyelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
eläinl. ~ el.lääk. ~ THEeläinlääkäri
eläinlääket. toht. ~ ELTeläinlääketieteen tohtori (vastaavastilapsi.,lis. jaHIRVI,ELL)
em.edellä mainittu
EMEuroopan mestaruus, Euroopan mestari
emt.edellä mainittu teos
Emu ~ EMUengl.Talous- ja rahaliitto, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto
SISÄÄN1) Euroopan neuvosto; 2) ransk.eurooppalainen normi, eurooppalainen standardi
Ne ~ ne.en osaa sanoa, ei osaa sanoa
EPEuroopan parlamentti
EPOerytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
ERASMUS ~ ERASMUSengl.Yliopisto-opiskelijoiden liikkuvuutta koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma,Euroopan unionin vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille
Tuo ~ TÄTÄengl. Euroopan avaruusjärjestö, Euroopan avaruusjärjestö
esim.esimerkiksi, esimerkki
ESREuroopan sosiaalirahasto
et.eteläinen
ETelämänkatsomustieto (oppiaineena)
Ja ~ JA1) Euroopan talousalue; 2) baskink.Euzkadi ja vapaus, baskien vapautusjärjestö
et ai.lat.et alii, ja muut, ynnä muut (suom. lyh.ym.)
Etene ~ ETENEvaltakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta
ETK1) (myöselintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus
Tule ~ TULEElinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETMks.elintarviket. maist.
ETT ~ elintarviket. toht.elintarviketieteiden tohtori
Ety ~ ETYEuroopan talousyhteisö
Etyj ~ ETYJEuroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etiikka ~ ETIIKKAEuroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EUEuroopan unioni
EU27-US27Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen
euroaeuro(a) (valuutan tunnuksena; vrt. euron merkki €, lyhennee)
Euratomengl.Euroopan atomienergiayhteisö, Euroopan atomienergiayhteisö
euriborengl.Euro Interbank Tarjouskorko, euroalueen pankkien viitekorko
EUVLEuroopan unionin virallinen lehti
Eva ~ EVAElinkeinoelämän valtuuskunta
EviraElintarviketurvallisuusvirasto
ev.lut.evankelisluterilainen
evp.erossa vakinaisesta palveluksesta
EVVK(leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EYEuroopan yhteisö(t)

F

f.ryhmä
F1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit: 5 °F = viisi fahrenheitastetta
FAOengl.Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQengl.Usein Kysytyt Kysymykset, usein kysyttyjä kysymyksiä (suom. lyh.UKK)
maatila. maissi. ~ FaMfarmasian maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaFaK,FaL,FaT)
FaT ~ maatila. toht.farmasian tohtori
FBIengl.Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos
Feraudan kemiallinen merkki
FISuomen maatunnus mm. postiliikenteessä (vrt. FIN)
FIARansian.Kansainvälinen autoliitto, kansainvälinen autourheiluliitto
FIFARansian.Kansainvälinen jalkapalloliitto, kansainvälinen jalkapalloliitto
Fimeaengl.Lääkevirasto,Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
KuumeFinanssivalvonta
tiedosto maissi. ~FMfilosofian maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaFK, FL, FT)
FINSuomen maatunnus mm. rekisterikilvissä (vrt. FI)
FM1) ks.Phil. maasta.; 2) frekvenssimodulaatio, taajuusmodulaatio
FT ~ fil. toht.filosofian tohtori

G

gkielioppi(a)
G1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) englsukupolvisukupolvi, esim.3G(tekn.) kolmannen sukupolven
G20engl.kahdenkymmenen hengen ryhmä, johtavien ja nousevien teollisuusmaiden ryhmä
Gatt ~ GATTengl.tulli- ja kauppasopimus, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
GBPIson-Britannian punta
GM ~ gm(”geenimuunneltu, ‑manipuloitu”) muuntogeeninen, esim.gm-soija
GMO ~ gmomuuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi (kasvi- tai eläinlaji)
GPRansian.Pääpalkinto
GSMengl.Maailmanlaajuinen mobiiliviestintäjärjestelmä, eurooppalainen matkapuhelinverkko
GTKGeologian tutkimuskeskus

H

h1) tunti(a) (SI-järjestelmässä); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 102); 3) henkilöä, henkeä; 4) huone
Hvedyn kemiallinen merkki
hahehtaari(a)
hallintot. maist.~HM,HTMhallintotieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaHK~HTK,HL~HTL,HT~HTT)
hammaslääket. toht.~HLThammaslääketieteen tohtori (vastaavastilapsi.,lis. jaHLK, HLL)
HAOhallinto-oikeus
Hbhemoglobiini
HDTV~hdtvengl.teräväpiirtotelevisio, teräväpiirtotelevisio
ideahedelmä ja vihannes-, esim.hevi-osasto
HHesim.2 hh, kahden hengen huone
hifiengl.korkea tarkkuus, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
osuma~OSUMAasuntojen hinta- ja laatutason sääntely
hiv~HIVengl.ihmisen immuunikatovirus, aidsin eli immuunikadon aiheuttava virus
HK~HTK~hallintot. kand.hallintotieteiden kandidaatti
HkiHelsinki (huom. taivutusHkiin,Hgissä)
HL~HTL~hallintot. lis.hallintotieteiden lisensiaatti
HKLent. Helsingin kaupungin liikennelaitos
HLT~hammaslääket. toht.hammaslääketieteen tohtori
hlöhenkilö
HM1) (myösHTM) ks.hallintot. maist.; 2) hallitusmuoto
H Nhallintonotaari
TOhovioikeus
hojks~HOJKS(oppilaan) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
HOKhallinto-opin kandidaatti
humala~HOPS(oppilaan) henkilökohtainen opintosuunnitelma tai opiskeluohjelma
HRengl.henkilöstöhallinto, henkilöstövoimavarat, esim.HR-toiminta
hraarvon herra
HSEengl.Helsingin kauppakorkeakouluHelsingin kauppakorkeakoulu
HSLHelsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymä (1.1.2010 alkaen)
HT~HTT~hallintot. toht.hallintotieteiden tohtori
htkkhenkilötyökuukausi, ‑kuukautta
HTM1) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja; 2) (myösHM) ks.hallintot. maist.
HTMLengl.Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan verkossa luettavaan muotoon
HTT1) (myösHT~hallintot. toht.) hallintotieteiden tohtori; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htvhenkilötyövuosi, ‑vuotta
Anks.hyräillä. knd.
hyräillä. knd.~Anhumanististen tieteiden kandidaatti
huom.huomautus, huomaa
HUSHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hvhevosvoima(a)
HVK1) (myöshvk) hallitusten välinen konferenssi (Euroopan unionissa); 2) Huoltovarmuuskeskus
HVThallintovirkamiestutkinto
HYHelsingin yliopisto
Hyla ~HYLA(rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu lak­toosi
Hzhertsi(ä)
syksyhätäkeskus

minä

ilat.kiistetty, arvosana: hylätään
IAAFengl.Kansainvälinen amatööriurheiluliitto, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEAengl.Kansainvälinen atomienergiajärjestö, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
IATAengl.Kansainvälinen lentoliikenneliitto, Kansain­välinen lentoliikenneliitto
IBengl.Kansainvälinen ylioppilastutkinto, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib. ~ibid. lat.ibidem, samassa paikassa
ICT~ictengl.informaatio-ja kommunikaatioteknologia, informaatio- ja kommunikaatioteknologia (suom. lyh.ict)
id.lat.idem, sama
elilat.tuo on, se on
ICT~ictinformaatio- ja kommunikaatioteknologia
ILOengl.Kansainvälinen työjärjestö, Kansainvälinen työjärjestö
IMFengl.Kansainvälinen valuuttarahasto, Kansainvälinen valuutta­rahasto
Interpolengl.Kansainvälinen rikospoliisijärjestö, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
ip. iltapäivä(llä)
IPUengl.Parlamenttienvälinen unioni, Parlamenttienvälinen liitto
IRAengl.Irlannin republikaaniarmeija, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö
IRC
engl.Internetin viestikeskustelu, reaaliaikainen verkkokeskustelu, ‑juttelu, irkkaus
ISBNengl.Kansainvälinen standardikirjan numero, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISMNengl.Kansainvälinen vakiomusiikkinumero, nuotti­julkaisun kansainvälinen standardinumero
ISOengl.kansainvälinen standardointijärjestö, kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSNengl.Kansainvälinen standardisarjanumero, aikakaus­julkaisun kansainvälinen standardinumero
SE~se1) engl.tietotekniikka, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta
ITEitse tehty elämä;ITE-taide, itse oppineiden kansantaiteilijoiden taide
IUks.ky
i.v.lat.suonensisäinenlaskimonsisäinen, laskimonsisäisesti

J

Jjoule (a)
jaa.jälkeen ajanlaskun alun
JHLJulkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHTTjulkishallinnon ja ‑talouden tilintarkastaja, esim.JHTT-lautakunta
Jk.~JKjälkikirjoitus
jKr.jälkeen Kristuksen syntymän
jmjuoksumetri(ä)
jne.ja niin edelleen
IloJoensuun yliopisto
jr. lat.juniori, nuorempi
JSNJulkisen sanan neuvosto
SINÄJyväskylän yliopisto

(Video) LYHENTEET

K

kkilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103)
k.1) katu; 2) kuollut
K1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki; 3) kielletty, esim.K18,kielletty alle 18-vuotiailta
the1) tiellä (teillä); 2) kuiva-aine(tta)
kasvatus. maasta. ~KMkasvatustieteen maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaKK,KL,KT)
kat.katolinen, katolilainen
kauppat. maist.~KTMkauppatieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaKTK,KTL,kokous)
kbkilobitti(ä)
kBkilotavu(a) (suom. lyh.kt)
kcalkilokalori(t)
kd.Suomen Kristillisdemokraattien jäsen
KDSuomen Kristillisdemokraatit
the~keskeinen. keskiviikko(na)
Että~ETTÄKansaneläkelaitos
kenr.kenraali
Kepa~KEPAKehitysyhteistyön palvelukeskus
keskeinen. Suomen Keskustan jäsen, keskustalainen
KeskiSuomen Keskusta
kgkilo(a), kilo(a)
KGB(hist.) ven.Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi)
kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH~kh1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHKKeskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä
KORJATAkorkein hallinto-oikeus
khrakirkkoherra
KHTKeskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHzkilohertsi(ä)
Kivi~KIVIKilpailuvirasto
kJkilojoulea
kj.tullakkkuukausi, kuukautta
kk.1) kirkonkylä; 2) keittokomero; 3) konekivääri
KK~kasvatus. kantapää.kasvatustieteen kandidaatti
KKHKirkkohallitus
KKKKeskuskauppakamari
kkokirkko
KKOkorkein oikeus
kkpkahvikupillinen, kahvikupillista
kl ~ kl.~ klo ~ klo. kunnallinen liikelaitos
KL~kasvatus. lisätä.kasvatustieteen lisensiaatti
klokello
kmkilometri(ä)
KMks.kasvatus. maasta.
k-m2kerrosalaneliömetri(ä)
k-m3kiintokuutiometri(ä)
knikumppani
ON~KäOkäräjäoikeus
kok.1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuolue­lainen, kokoomuslainen; 2) kokelas
Kok. Kansallinen Kokoomus
KOKKansainvälinen Olympiakomitea
Älä viitsi.Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen
kotital.op.~KtaOkotitalousopettaja
kotiteoll.op.~KteOkotiteollisuusopettaja
KotusKotimaisten kielten tutkimuskeskus
MINÄ~kiint.oy~kiint.oy.kiinteistöosakeyhtiö; keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kplkappale(tta)
krkruunu(a)
KRPkeskusrikospoliisi
krs1) kerros; 2) krossi(a)
ks.katso
KSLKansan sivistystyön liitto
kt1) kilotavu(a); 2) kerrostalo; 3) kilotonni(a)
KT~kasvatus. pöly.kasvatustieteen tohtori
KtaOks.kotital.op.
KteOks.kotiteoll.op.
KTK1) (myöskauppat. kand.) kauppatieteiden kandidaatti; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL1) (myöskauppat. lis.) kauppatieteiden lisensiaatti; 2) Kansanterveyslaitos, osa THL:ää
KTM1) (myöskauppat. maist.)kauppatieteiden maisteri; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö
kokous~kauppat. toht.kauppatieteiden tohtori
KtyOks.käsit.op.
kumpp.kumppani(t)
KuvAKuvataideakatemia
my.op.~ammekuvaamataidonopettaja
KuYKuopion yliopisto
kv.kansainvälinen
kVkilovoltti(a)
kWkilowattia (a)
kWhkilowattitunti(a)
KVLkeskusverolautakunta
KVV~sqkiinteistön vesi- ja viemäri-, esim.KVV-työnjohtaja,KVV-tarkastus
kykansainvälinen yksikkö (engl.IU,Ransian.UI)
ky~ky.1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KY1) Kuopion yliopisto; 2) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
SUUDELLAKuopion yliopistollinen sairaala
KäO~ONkäräjäoikeus
käsit.op.~KtyOkäsityönopettaja
K18kielletty alle 18-vuotiailta, esim.K18-elokuva(vastaavastiK13, K15)

L

l1) litra(t); 2) lat.ylistetään, arvosana: kiitetään
l.lääni
L1) laki; 2) engl.suuri, suuri (vaatteiden kokona)
thelauantai(na)
THE1) lyhyet aallot; 2) laskoarvo
Lainopin Cand.~LOKlainopin kandidaatti
LaKks.lakit. toht.
lakit. toht.~LaTlakitieteen tohtori (vastaavastilapsi.,lis.jaLaK,LaL)
load.on.~LTOlastentarhanopettaja
LaTks.lakit. toht.
sivu.lehtori
LELlyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke­laki
leops~LEOPITlapsen esiopetussuunnitelma
lh.lähihoitaja
LHlääninhallitus
LIpellava
Lib. Liberaalit (puolue)
Harjoittele kantapää.~LiKliikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. maist.~LitMliikuntatieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaLitK,LitL,LitT)
LiKks.Harjoittele kantapää.
lis.1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitMks.liikuntat. maist.
LitT~liikuntat. toht.liikuntatieteiden tohtori
lk. luokka
LK~lääket. kand.lääketieteen kandidaatti
lkm.lukumäärä
LKTks.lääket. ja kir. toht.
lkv.~lv.lukuvuosi
LKVlaillistettu kiinteistönvälittäjä
lky~lky. liikelaitoskuntayhtymä
ll~ll.liikelaitos
LLks.lääket. lis.
lmluumen(ia)
lm.loppuunmyyty
LOruots.Ruotsin kansallinen järjestö, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOKks.Lainopin Cand.
LP1) liikkuva poliisi; 2) engl.pitkä peli, äänilevy, jonka nopeus on 33 ⅓ kierrosta minuutissa
LSD~lsdlysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT1) ks.lääket. toht.; 2) Liikenneturva
ltklaatikko(a)
ltk. lautakunta
LTOks.load.on.
LTYLappeenrannan teknillinen yliopisto
LuKks.luonnont. kand.
lukiemin. Lukihäiriö, luku- ja kirjoitustaidon häiriö
luomuluonnonmukainen, esim.luomuviljely
luonnont. kand. ~LuKluonnontieteiden kandidaatti
lut.luterilainen
luutn.luutnantti
lv.~lkv.lukuvuosi
LVI~lvilämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka
LVMliikenne- ja viestintäministeriö
lxluksusta
lylämpöyksikkö(ä)
LYLapin yliopisto
lyhki~LYHKIlyhytkirurgia
läh.1) lähettäjä; 2) lähemmin
lääket. ja kir. toht.~LKTlääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. lis.~LLlääketieteen lisensiaatti (vastaavastilapsi.,toht.jaLK,LT)
lääket. toht. ~ LTlääketieteen tohtori

M

m1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10-3); 3) lat.Se hyväksytään suurella ylistyksellä, arvosana: kiitoksin hyväksytään
M1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) engl.keskikokoinen, keskikokoinen (vaatteiden kokona)
m2neliömetri(ä)
m3kuutiometri(ä)
ma~maan.maanantai(na)
mAmilliampeeria
ma.määräaikainen
M.A.engl.maisteri, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maat. ja metsät. maist.~MMMmaatalous- ja metsätieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaMMK,MML,MMT)
maasta.maisteri
maj.majuri
maks.1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
äiti~ÄITImaahanmuuttaja-, esim.mamu-opetus
MAO~MaO~MOmarkkinaoikeus
Mbengl.megabittiä, megabitti(ä)
MBengl.megatavua, megatavu(a) (suom. lyh.Mt)
MBA(~M.B.A) engl.Liiketalouden maisteri, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
MINÄmaailmanennätys
MEK1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
Mela~MELAMaatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP(arkki.meppi) engl.Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen
merkon. merkonomi
Luuta~LUUTAMetsäntutkimuslaitos
metsänhoit.metsänhoitaja
mgmilligrammaa
MH1) ks.metsänhoit.; 2) Metsähallitus
mhy.(~ mhy) metsänhoitoyhdistys
MHzmegahertsi(ä)
Hunaja.mieluummin, mieluiten
siirtymään~SIIRTOAMaahanmuuttovirasto
Mikes~MIKESMittatekniikan keskus
miljoonaamiljoona(a)
minminuutti(a)
MJmegajoule (a)
mkmarkka(a)
MKHMerenkulkuhallitus
mlmillilitra(a)
ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva
mlk. (~mlk) maalaiskunta
mm
millimetriä (ä)
mm.muun muassa, muiden muassa
MMmaailmanmestaruus, maailmanmestari
mmHgelohopeamillimetri(ä)
MML1) (myösmaat. ja metsät. lis.) maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti; 2) Maanmittauslaitos
MMM1) ks.maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMT~maat. ja metsät. toht.maatalous- ja metsätieteiden tohtori
MO1) ks.mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)
molmooli(a)
äiti.momentti
sp.1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
MP3~mp3äänenpakkausmenetelmä; menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim.mp3-soitin
MPamegapascal(t)
mpkmeripeninkulma(a)
MpKKMaanpuolustuskorkeakoulu
mpmmatkapuhelumaksu
mpy.meren pinnan yläpuolella
Herra. ~Mrengl.herra, arvon herra
mrd.miljardia
Rouva.~rouvaengl.emäntä, rouva
neitimillisekuntia
NEITI~neitimultippeliskleroosi, esim.MS-tauti
neiti ~ neitiengl. naisen puhuttelu, kun ei haluta käyttää puhuttelujaNeitijaRouva.
neiti1) (myösNEITI) engl.moottorilaiva, moottorilaiva (ml.); 2) metriä sekunnissa
M.Sc. engl.maisteri, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
mt.mainittu teos
Mtmegatavu(a) (eng. lyh.MB)
MTImetsätalousinsinööri
MTKMaa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTLMerentutkimuslaitos
mts.mainitun teoksen sivulla
MTTMaa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTV1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television
Äitiks.on pakko.
on pakko. ~ Äitimusiikin maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaMuK,MuL,MuT)
mus.op.~MOmusiikinopettaja
MuT~mus. toht.musiikin tohtori
lopettaa(leikillisesti) ”musta tuntuu”
mv.1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
mVmillivoltti(a)
MV1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mWmilliwatti (a)
MWmegawatti(a)
MWhmegawattitunti(a)

N

n.1) noin; 2) netto
N1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki; 3) lukumäärä (taulukoissa)
Jonatriumin kemiallinen merkki
NASA~NASAengl.Ilmailu-ja avaruushallinto, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus
Nato~NATOengl.Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö, Pohjois-Atlantin puolustusliitto
NHLengl.National Hockey League, Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga
ei. nidottu(na)
nimim. nimimerkki
nk.niin kutsuttu
NMKYNuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
N.N.~NNlat.En tiedä nimeä, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää
NNKYNuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
TARPEEKSINorjan kruunu
nro(~ei) numero
ns.1) niin sanottu; 2) nuorisoseura
nyk.nykyinen, nykyään

O

Ohapen kemiallinen merkki
OAJOpetusalan ammattijärjestö
OECDengl.Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
vai niin.ohjehinta
oikeust. maist. ~OTMoikeustieteen maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaOTK,OTL,OTT)
OK~okeiengl.kaikki oikein, hyvä on, kaikki hyvin
OKVOikeuskanslerinvirasto
NOINoikeusministeriö
opopintopiste(ttä)
op.1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) opus
Opec~OPECengl.Öljynviejämaiden järjestö, öljynviejämaiden järjestö
OPHOpetushallitus
OPMopetusministeriö
opo~OPOopinto-ohjaaja
ops~OPSopetussuunnitelma
ortod.ortodoksinen
os.1) osoite; 2) osasto; 3) omaa sukua
o.s. (~os.) omaa sukua
pers.(~pers) osuuskunta
OTMks.oikeust. maist.
oto. (~oto) oman toimensa ohella
OTT~oikeust. toht. oikeustieteen tohtori
ovopintoviikko(a)
ovh.~ovh~OVHohjevähittäishinta
oi~oi.osakeyhtiö
OYOulun yliopisto
oyj~oyj.julkinen osakeyhtiö
OYSOulun yliopistollinen sairaala

P

skynä
s.1) päivä; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste(ttä); 5) polku
PA1) pitkät aallot; 2) polyamidi
Papascal(ia)
PAHpolysykliset aromaattiset hiilivedyt; esim.PAH-yhdisteet,polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa syntyviä ympäristölle haitallisia hiilivetyjä
pak~pktpaketti(a)
pakettipakkaus(ta)
PAMPalvelualojen ammattiliitto PAM ry
par. paremmin
mennyt. paimenet
pat. patentti
PC~pcengl.henkilökohtainen tietokone, mikrotietokone
PCBpolyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDFengl.kannettava asiakirjamuoto,siirrettävä tiedostomuoto
pe~kirjoittajaperjantai(na)
PE1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys; 3) (myösPES) polyesteri
P.Lperustuslaki
per.perustettu, perustanut
perusk.op.~PkOperuskoulunopettaja
PES~PEpolyesterii
pH
lat.vedyn paino, happamuusaste
PIN-koodiengl.tunnusluku, salasanana käytetty tunnusluku, esim.Pin-koodi
Pisa~PISAengl.Ohjelma kansainvälisten opiskelijoiden arviointiin, OECD-maiden tutkimusohjelma, joka mm. mittaa koululaisten eri alojen osaamista
pj.~puh.joht.puheenjohtaja
pjstopuheenjohtajisto
PK~pkesim.pk-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset
PkOks.perusk.op.
pkt~pakpaketti(a)
PKT~pktpieni ja keskisuuri teollisuus
PLtakaistuin
PLMpuolustusministeriö
PLOengl.Palestiinan vapautusjärjestö, Palestiinan vapautusjärjestö
PM1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat.muistio, muistio
p.m.1) lat.lähettää iltapäiväiltapäivällä (suom.lyh.ip); 2) metsästys.muistia varten, muistutukseksi (kutsukorteissa)
PMS~pmsengl.premenstruaalinen(jännitystä)oireyhtymä, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PNPohjoismaiden neuvosto
pnkpeninculma(t)
pnäpäivänä
jälkeen.1) pitää olla; 2) puheena oleva
ppmengl.miljoonasosa, partikkelia miljoonassa, miljoonasosa
ppm.paikallispuhelumaksu
PR~PRengl.julkiset suhteet, suhdetoiminta
PRHPatentti- ja rekisterihallitus
prkpurkki(a)
prof.professori
pspussi(a)
ps.Perussuomalaisten jäsen
PS1) ~P.S.lat.kirjoitetun jälkeen, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolue)
PSAprostataspesifinen antigeeni, esim.PSA testit, eturauhassyövän diagnostiikassa käytettävä testi
PsMks.psykol. maist.
PsT~psychol. kuivapsykologian tohtori
pstapuolesta
psykol. maist.~PsMpsykologian maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaPsK,PsL,PsT)
PTOks.puutarhaop.
puh.~s.puhelin
puh.joht.~pj.puheenjohtaja
puutarhaop. ~PTOpuutarhaopettaja
pvpäivä(ä) (mittayksikkönä)
PVC~pvcpolyvinyylikloridi, eräs muovi
ARVONLISÄVERO.1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu

R

r1) (myösrsi) riisi(ä) 2) lat.säde, kipinä
r.1) (myösruots.) ruotsalainen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
Rröntgen(iä)
® engl.rekisteröity tavaramerkki, rekisteröity tavaramerkki
radradiaani(a)
RataRahoitustarkastus (nyk. osa Fivaa)
SÄDERaha-automaattiyhdistys
rentoutuarehtori
pehmeä recrekisterinumero
rek.tn ~ rtrekisteritonni(a)
REMengl.nopeat silmien liikkeet, esim.REM-uni, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
res.reservi-, reservin, reservissä
rklruokalusikallinen, ruokalusikallista
rm.rakennusmestari
RKPRuotsalainen Kansanpuolue
RKTLRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
rlrulla(t)
RNA~rnaribonukleiinihappo
ro-ro~aivotengl.vieriä,rullaa pois, omilla pyörillään liikku­vien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetus­tekniikka
rplrupla
rsrasia(a)
rsi ~ rriisi(ä)
RSOradion sinfoniaorkesteri
R.S.V.P.Ransian.vastaa kiitos,olkaa hyvä ja vastatkaa (kutsukorteissa)
rt1) (myösrek.tn) rekisteritonni(a); 2) rivitalo
rtg. röntgenkuvaus
HIEROAVenäjän rupla
NYKIÄReserviupseerikoulu
ruosuruotsinsuomalainen
ruots. ~r. Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen, ruotsalainen
rvarouva
ry1) (myösry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikkö(ä)

(Video) AMMATTIALAN LYHENTEET

S

s1) sekunti(a); 2) sivu(a) (mittayksikkönä)
s.1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
S1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki; 4) sallittu (elokuvien ikärajoista)
S2suomi toisena kielenä
päällä1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
SaaSengl.ohjelmisto palveluna,verkkosovelluspalvelu, sovelluspalvelu, verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta
sairaanh.op. ~ SHOsairaanhoidonopettaja
exit.hoit. ~ sh. ~ SHsairaanhoitaja
ASIASuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SASengl.Scandinavian Airlines -järjestelmä, lentoyhtiö
sd. ~ yhteiskunnat.heitä.sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue
SE1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. tele­viestinnässä, vrt.SWE; 3) silkki
SEKRuotsin kruunu
sepa ~ sepaengl.Yhtenäinen euromaksualue, yhtenäinen euro­maksualue
Seta ~ SETASeksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
seur.seuraava
SFSSuomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardi­serings­förbund
SH1) ks.sos.huolt.; 2) ks.exit.hoit.
SHHRuotsin kauppakorkeakoulu
SHOks.sairaanh.op.
JARansian.Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibASibelius-Akatemia
sid.sidottu(na)
kohde.sihteeri
istua.sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra ~ SITRASuomen itsenäisyyden juhlarahasto
SKLSuomen kuntaliitto
BKTSuomen Kommunistinen Puolue
SKSSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
SLLSuomen luonnonsuojeluliitto
SLUSuomen Liikunta ja Urheilu ry
SM1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiain­ministeriö; 3) ks.sot. maasta.4) sadomasokismi
snt ~ csentti(ä), euron sadasosan lyhenne
niin.se on
SOSengl.pelasta sielumme, ’pelastakaa sielumme’, kansain­välinen hätämerkki
yhteiskuntia.heitä. ~sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sos.huolt. ~sh. ~SHsosiaalihuoltaj
sot. maasta. ~ Smsotatieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,toht. ~trijaSK,ST)
SPSuomen Pankki
SPRSuomen Punainen Risti
sr.lat.vanhempi
srk. (~ srk)seurakunta
ST ~ sotat. toht.sotatieteiden tohtori
Panokset~panoksetent. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (nyk.osa Terveyden ja THL:ää)
Aloita ~ STARTengl.Strateginen aseiden vähentämissopimus, strategisten aseiden vähentämissopimus
stm.sotamies
STMsosiaali- ja terveysministeriö
STPSuomen Työväenpuolue
STTSuomen Tietotoimisto
STTKToimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto)
PALASäteilyturvakeskus
su ~ terve.sunnuntai(na)
SulasolSuomen Laulajain ja Soittajain Liitto
Tiesi ~ Tiesi ~ TIESIsuojelupoliisi
suva ~ SUVAsukupuolivaikutusten arviointi
SV ~ Stsairausvakuutus, esim.SV-peruskorvattava(lääke)
s.v.lat.sub voce, sanakirjan tai tietosanakirjan hakusanaan viitattaessa, esim.s.v. euroa
SWERuotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt.SE
Sairas ~ SICKSuomen ympäristökeskus
SYLSuomen ylioppilaskuntien liitto

T

t1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu(a) (engl.tavu, lyh.B)
t.1) (myösTV.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie
TAEtavanomaiset aseet Euroopassa, esim.TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi
TaELtaiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki
TaiKTaideteollinen korkeakoulu
turpa kiinni. mutta. ~TaMtaiteen maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaNiin,OfL,TaT)
taloust. maist.~TTMtaloustieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaTTK,TTL,TTT)
TaMks.turpa kiinni. mutta.
Yksikkö~UNITtasa-arvoasiain neuvottelukunta
TaT~turpa kiinni. toht.taiteen tohtori
TaYTampereen yliopisto
TAYSTampereen yliopistollinen sairaala
THEesim.TE-keskus, työvoima- ja elinkeinokeskus
TeakTeatterikorkeakoulu
ilmoitus. maasta. ~TeMteatteritaiteen maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaVain,Puh,TeT)
Tekes~TEKESTeknologian kehittämiskeskus
tekn. toht. ~TkTtekniikan tohtori (vastaavastilis.jaTkL)
PUHtyöntekijäin eläkelaki
TeMks.ilmoitus. maasta.
TEMtyö- ja elinkeinoministeriö
TEOTerveydenhuollon oikeusturvakeskus (nyk. Valviraa)
toiminnassa. maasta.~TMteologian maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaTK,TL,TT)
TeostoSäveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
suunnitelma.terveisin
terveydenh. maist.~THMterveydenhuollon maisteri (vastaavastilapsi.,lis., toht. ~ trijaTHK,THL, THT)
terveystiet. maist. ~TtMterveystieteiden maisteri (vastaa­vastilapsi.,lis.,toht. ~trijaTtK,TtL,TtT)
terv.hoit. ~ th. ~THterveydenhoitaja
TES~testyöehtosopimus
tet~TETtyöelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso)
TeT~teatt. toht.teatteritaiteen tohtori
teva~TEVAtekstiili- ja vaatetusala
th.1) täysihoito; 2) (myösth) tienhaara, 3) terveydenhoitaja
THTullihallitus
THK1) (myösterveydenh. kand.) terveydenhuollon kandidaatti; 2) Telehallintokeskus
THLTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
THMks.terveydenh. maist.
THT~terveydenh. toht.terveydenhuollon tohtori
/~se siitä.tiistai(na)
Tike~TIKEMaa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu­keskus
TIRRansian.Kansainvälinen maantiekuljetus, kansainvälinen maantiekuljetus
tj.1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
tjs.tai jotakin sellaista
tk.1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) (myöstk) terveyskeskus
TK1) (myösBachelor of theol.) teologian kandidaatti; 2) Tilasto­keskus
T&K~t&ktutkimus ja kehitys
TKKTeknillinen korkeakoulu
TkTks.tekn. toht.
TKTtaiteen keskustoimikunta
TkTurku
tlteelusikallinen, teelusikallista
TL1) (myöstheol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) tullilaitos
käännöstölkki(ä)
TM1) ks.toiminnassa. maasta.; 2) työministeriö
tmitoiminimi
tms.tai muuta sellaista
tntonni(a) (yleiskielessä)
to~Torst. torstai(na)
toht. ~tritohtori
KolmeTampere
tri~toht.tohtori
ts.1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TSKSanastokeskus TSK ry
TSL1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
tstotoimisto
TT1) (myösteol. toht.) teologian tohtori; 2) työtuomioistuin; 3) (myöstt) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myösKISSA,CT); 4) tieteellis-tekninen
TtK~terveystiet. kand.terveystieteiden kandidaatti
TTK1) (myöstaloustiet. kand.) taloustieteiden kandidaatti; 2) Työturvallisuuskeskus
TTKKTampereen teknillinen korkeakoulu
TtL~terveystiet. lis.terveystieteiden lisensiaatti
TTL1) (myöstaloust. lis.) taloustieteiden lisensiaatti; 2) Työterveyslaitos
TtMks.terveystiet. maist.
TTMks.taloust. maist.
TTStoiminta- ja taloussuunnitelma
TtT~terveystiet. toht.terveystieteiden tohtori
TTT~taloust. toht.taloustieteiden tohtori
TTYTampereen teknillinen yliopisto
TUToimihenkilöunioni
Tukes~TUKESTurvatekniikan keskus
TuKKKTurun kauppakorkeakoulu
tule~TULEtuki- ja liikuntaelimistö, esim.tule-sairaus
me olemmetulopolitiikka, esim.tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
thekirjoittaa(t)
TV.(myöst.) toivottaa, toivottavat
TV~TVtelevisio
TWteratti(a)
TVT~tvttieto- ja viestintätekniikka
TYTurun yliopisto
TyELtyöntekijäin eläkelaki
tyhy~TYHYtyöhyvinvointi, esim.tyhytoimintaa, tyhy-toiminta
TYKSTurun yliopistollinen keskussairaala
tyky~TYKYtyökyvyn ylläpito, esim.tykyliikunta, tyky-liikunta

U

UEFengl.Itä-Suomen yliopisto,Itä-Suomen yliopisto (1.1.2010 alkaen)
ufo ~ UFOengl.Tunnistamaton lentävä esine, tunnistamaton lentävä esine
UHT ~ uhtengl.ultra korkea lämpötila, erittäin korkea lämpötila;UHT-käsittely, iskukuumennus
UIks.ky
UKG ~ UKGultraääni- eli kaikukardiografia
UKK1) usein kysyttyjä kysymyksiä (engl.FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen
ula ~ ulaultralyhyet aallot
YKSIulkoasiainministeriö
Siellä ~ SIINÄUuden Musiikin Orkesteri
UMTS ~ umtsengl.Universal Mobile Telecommunication System, maailanlaajuinen matkaviestinjärjestelmä, joka pystyy välittämään multimediapalveluja
Unesco ~ Unescoengl.Yhdistyneiden kansakuntien kasvatustieteellinen ja kulttuurinen järjestö, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuu­ri­­järjestö
UNHCRengl.Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu, päävaltuutetun toimisto
Unicef ​​~ UNICEFengl.Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto(ent. United Nations International Children’s Emergency Fund), YK:n lastenavun rahasto, YK:n lastenjärjestö
URL ~ urlengl.yhtenäinen resurssin paikannus, internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim.http://www.kotus.fi)
USAengl.Yhdysvallat, Amerikan yhdysvallat
USBengl.yleismaailmallinen sarja linja-auto, tietokoneen liitäntäjärjestelmä, esim.USB-portti,USB-muisti
USDYhdysvaltain dollari
UTUusi testamentti
utva ~ UTVAhallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valio­kunta
UV ~ uvultravioletti(säteily)
Uu~ uäultraääni

V, W

vvuosi, vuotta
v.vuonna, vuosina
Vvoltti(a)
Wwatti(a)
va.väliaikainen
VAvolttiampeeri(a)
Wada ~ WADAengl.Maailman antidopingtoimisto, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
herra Ovakuutusoikeus
valtiot. maist. ~ VTMvaltiotieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaVTK,VTL,VTT)
ValviraSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
wap ~ WAPengl.Langaton sovellusprotokolla, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. internetiä langattomien viestimien välityksellä
vas.1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
Vas.Vasemmistoliitto
laaja.1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
vasu ~ VASUvarhaiskasvatussuunnitelma
WATTValtion taloudellinen tutkimuskeskus
wc ~ wcengl.vessa, vessa
VESvirkaehtosopimus
VHVerohallitus
VHFengl.erittäin korkea taajuus, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHLvankeinhoitolaitos
WHOengl.Maailman terveysjärjestö, Maailman terveys­järjestö
VI ~ CVviskoosi
vihr.Vihreän liiton jäsen
Vihr.Vihreä liitto
vip ~ VIPengl.hyvin tärkeä henkilö, hyvin tärkeä henkilö
aktiivinen.virkailija
vkviikko(a)
vk.viime kuuta, viime kuun
vkl. viikonloppu
wlan ~ wlanengl.Langaton lähiverkko, langaton lähi­verkko
vm.viimeksi mainittu
VMvaltiovarainministeriö
VN1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNKvaltioneuvoston kanslia
VOks.voim.op.
WOhuvila
me teemme.op. ~ VOvoimistelunopettaja
Vp.vastausta pyydetään
vpj.varapuheenjohtaja
VPK ~ vpkvapaaehtoinen palokunta
vrkvuorokausi, vuorokautta
VRKVäestörekisterikeskus
vrt.vertaa
vs.1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myösvs) lat.vastaan, vastaan
VT1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodel­lisuus
VTM1) ks.valtiot. maist.; 2) Valtion taidemuseo
WTOengl.Maailman kauppajärjestö, Maailman kauppajärjestö
VTT1) (myösvaltiot. toht.) valtiotieteiden tohtori; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
vv.virasta vapaa
WWFengl.WWF, Maailman luonnonsäätiö
WWW ~ wwwengl.Maailman laajuinen verkko, internetin palvelujärjestelmä
VYVaasan yliopisto

X

XLengl.XL, erittäin suuri (vaatteiden kokona)
XSengl.erittäin pieni, erittäin pieni (vaatteiden kokona)

Y

yhteiskuntat. maist. ~ YTMyhteiskuntatieteiden maisteri (vastaavastilapsi.,lis.,toht. ~trijaYTK,USD,YTT)
YKYhdistyneet kansakunnat
yki ~ ykiyleiset kielitutkinnot
YLYlioppilaskunnan Laulajat
Yle ~ YLEYleisradio Oy
yliopp ~ yo ~ yo ~ YOylioppilas
YLVympäristölupavirasto, esim.Pohjois-Suomen YLV
ym.ynnä muuta
YMympäristöministeriö
yms.ynnä muuta sellaista
~ yo ~ YO ~ yliopp.ylioppilas
yp.ylempi palkkaluokka
kiireyhdistysrekisterinumero
YT1) (myösyt) yhteistoiminta, esim.yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri
USD1) (myösyhteiskuntat. lis.) yhteiskuntatieteiden lisen­siaatti; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTMks.yhteiskuntat. maist.
YTT~yhteiskuntat. toht.yhteiskuntatieteiden tohtori
Y-tunnusyritys- ja yhteisötunnus
yva ~ YVAympäristövaikutusten arviointi

vai niin

vai niinÅbo Akatemia

(Video) Kummalliset lyhenteet

Ä

Oo ~ ooälykkyysosamäärä
ÄOLÄidinkielen opettajain liitto

Myös Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa on lyhenneluettelo (7., uudistettu ja korjattu painos 2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).

Ajantasaisin lyhenneluettelo on Kielitoimiston ohjepankissa osoitteessahttp://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/435(tieto lisätty 15.2.2016).

FAQs

Miten kirjoitetaan Oy hyn? ›

Koostelyhenteet: oy:hyn, oy:öön

Taivutuspääte lisätään kumman tahansa lukutavan mukaan. Kirjaimittainen lukutapa on yleensä tavallisempi.

Miten lyhennetään luokka? ›

Keskeisimmät lyhenteet
aik.aikaisempi, aikaisemmin
lalauantai(na)
lk.luokka
lkm.lukumäärä
lyh.lyhenne, lyhennettynä
68 more rows

Mitä tarkoittaa lyhenne Oy? ›

Osakeyhtiöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Avointa yhtiötä tarkoittavaa lyhennettä ay (~ ay.) voi käyttää vain epävirallisissa yhteyksissä. Tätä lyhennettä ei ole mahdollista rekisteröidä yritysmuodon tunnuksena toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiötä merkitsevän lyhenteen oy.

Miten kirjoitetaan Oy? ›

kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt) sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS) ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry.

Mitä tarkoittaa lyhenne TBC? ›

TBA/TBC – to be announced / to be confirmed.

Mikä on viikon lyhenne? ›

Sanat päivä ja viikko näkee joskus lyhennettävän asussa ”pvä” ja ”vko”. Yleiskielisiin yhteyksiin suositetaan kuitenkin lyhyempiä lyhenteitä pv ja vk (ilman pistettä).

Mitä eroa on VT ja VS? ›

Lyhenne vt. tarkoittaa virkaa toimittavaa ja vs. viransijaista. Näitä on perinteisesti käytetty etenkin silloin, kun kyseessä on virkasuhde, ei siis muunlainen työsuhde.

Miten kirjoitetaan 5 luokkalainen? ›

Järjestysluku ja sen pääsanasubstantiivi luokka kirjoitetaan erikseen. Adjektiivi luokkalainen kirjoitetaan järjestyslukua merkitsevän numeron kanssa yhteen, ja tällöin käytetään yhdysmerkkiä.

Mikä on yl? ›

joktolitra, tunnus yl, tilavuuden yksikkö jottalitra, tunnus Yl, tilavuuden yksikkö Yamal Airlines, IATA-koodi YL, lentoyhtiö Ylioppilaskunnan Laulajat, YL, suomalainen kuoro.

Mikä on lyhenne tms? ›

Tavallisia ovat myös koostelyhenteet, joihin on yhdistetty kirjaimia sanan, yhdyssanan tai sanaliiton osista: vrt. (vertaa), tms. (tai muuta sellaista), ESR (Euroopan sosiaalirahasto).

Mikä tarkoittaa mm? ›

Myös sellaiset lyhenteet kuin jne. ('ja niin edelleen') ja mm. ('muun muassa, muiden muassa') ovat teksteissä yleisiä eikä niitä tavallisesti tarvitse yleiskielisessä tekstissä välttää, kunhan lyhenteitä ei tule samaan tekstiyhteyteen enemmälti.

Mikä on lyhenne lkm? ›

Määrä eli kvantiteetti (lukumäärä, lyhenne lkm.) on ominaisuus, joka on lukumääräisesti mitattavissa esimerkiksi kappaleina tai identtisinä mittayksikköinä. Mitattavuus on modernin empiirisen luonnontieteen perusta.

Mikä on krs lyhenne? ›

2) Sisälyhenteet, esimerkiksi ks. (= katso), vrt. (= vertaa), nro (= numero), klo (= kello), krs (= kerros). Lyhenne muodostetaan jättämällä sanan sisältä kirjaimia pois.

Miten lyhennetään Asunto-osakeyhtiö? ›

as. oy. Lyhenne sanasta asunto-osakeyhtiö.

Mikä on lyhenne h? ›

h merkitsee korkeutta (myös teknillisissä piirustuksissa ja kaavoissa). H on induktanssin yksikön henryn tunnus. H tarkoittaa termodynamiikassa entalpiaa.

Mitä EG tarkoittaa suomeksi? ›

LyhenneMuokkaa

exempli gratia, esimerkiksi, esim.

Mitä tarkoittaa englanniksi IE? ›

ie {konjunktio} [lyhenne]

näin ollen {konj.}

Mitä tarkoittaa lyhenne s? ›

tarkoittaa lyhenteenä suomen kielessä sivu(t), sivu(i)lla tai syntynyt. S tarkoittaa arvosanaa suoritettu. S vaatteiden kokoluokituksessa merkitsee pientä (engl. small).

Mikä tarkoittaa vv? ›

Vastaus: Lyhenne vv. tarkoittaa sanaa vuosina. Nykyisin tätä lyhennettä ei enää suositeta käytettäväksi, vaan käytetään joko lyhennettä v. ('vuonna, vuosina') tai kirjoitetaan koko sana.

Mikä on vuorokauden lyhenne? ›

lisäyksiköistä ovat yleiskielen sanoja minuutti, tunti, vuorokausi, vuosi, litra ja tonni. Kuitenkin vain minuutin ja litran tunnukset (min ja l) ovat samoja kuin vastaavat yleiskieliset lyhenteet (tunti = t, vuorokausi = vrk, vuosi = v, tonni = tn) kanssa.

Miten lyhennetään sekunti? ›

Sekunnin oikea lyhenne on s eikä sek.

Mitä tarkoittaa virkaa tekevä? ›

virkaa toimittava tai virkaa tekevä, vt., avoimena olevan viran tehtäviä hoitava henkilö

Miten lyhennetään väliaikainen? ›

Jos halutaan esimerkiksi hallinnollisista syistä tehdä edelleen ero vakinaisten ja väliaikaisten tehtävien välillä, on olemassa myös lyhenne va. 'väliaikainen', joka sopii monenlaisiin tapauksiin. Avoinna olevan viran tai toimen hoitaminen on väliaikaista, samoin sijaisuudet. Lyhenteen va.

Tuleeko lyhenteen jälkeen iso kirjain? ›

Alkukirjain ja pienikirjaimiset lyhenteet ja etuliitteet

Virke aloitetaan isolla alkukirjaimella, vaikka ensimmäisenä sanana on muuten pienellä kirjoitettava lyhenne tai muuten pienellä kirjoitettava nimen etuliite, kuten af, de tai von: Tv-ohjelmissa on paljon uusintoja.

Minkä ikäinen on 4 luokkalainen? ›

Kuudesluokkalainen on 12-vuotias lapsi. Hän on usein aktiivinen ja tasapainoi- nen sekä sosiaalinen ja kiinnostunut monista asioista.

Miten kirjoitetaan 3 luokalla? ›

Tavallisesti koululuokka merkitään käyttämällä järjestyslukua: 3. luokka. Usein luokan tunnisteena on myös kirjain, esimerkiksi numeron 3 jäljessä B.

Miten kirjoitetaan 1000? ›

Luvut ryhmitellään tuhannesta (1 000) lähtien kolmen numeron jaksoihin, jotka erotetaan välilyönnillä toisistaan. Ryhmittely aloitetaan luvun lopusta. Kun luku esitetään kirjoitettuna sanana, se jaetaan yleensä osiin samoista kohdista kuin numeroin merkittäessä.

Mikä oppiaine on kt? ›

Koodisto: koskioppiaineetyleissivistava, versio 1
KoodiarvoLyhytnimiNimi
KTUskontoUskonto/Elämänkatsomustieto
KUKuvataideKuvataide
LILiikuntaLiikunta
MAMatematiikkaMatematiikka
25 more rows

Mikä aine on KS? ›

YHTEISET OPPIAINEET
OppiaineLyhenne
KäsityöKS
LiikuntavLI.1
MusiikkiMU
72 more rows

Mikä oppiaine on Suk? ›

Lyhenteiden takaa paljastuvat oppiaineen eri oppimäärien nimet: äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä. Nykyään lukujärjestyksessä ei näitä enää näe, sillä nämä on korvannut SUK eli oppiaine nimeltä suomen kieli ja kirjallisuus.

Mitä tarkoittaa lyhenne ot? ›

Off-topic, nettislangi-ilmaus.

Mistä tulee lyhenne yms? ›

'ja niin edelleen', yms. 'ynnä muuta sellaista' ja tms.

Miten tms toimii? ›

TMS on hyvin monipuolinen tutkimusmenetelmä, jota voidaan hyödyntää hyvin laajasti. TMS:n toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Asetettaessa stimulointikela lähelle päätä, voidaan kelaan johdetun magneettikentän avulla indusoida sähkökenttä päänahan ja kallon läpi aivokudokseen.

Mikä tarkoittaa MV? ›

Mv tarkoittaa seuraavia: millivoltti, tunnus mV, jännitteen yksikkö megavoltti, tunnus MV, jännitteen yksikkö Armenian International Airways, IATA-koodi MV, lentoyhtiö

Mitä tarkoittaa osoitteessa LH? ›

lh, kirjain. Lahden rautatieasema, liikennepaikkalyhenne Lh, rautatieliikennepaikka Suomessa. luteinisoiva hormoni, LH, adenohypofyysin erittämä hormoni.

Mitä tarkoittaa akronyymi? ›

Akronyymit ja kirjainlyhenteet ovat jonkin moniosaisen ilmauksen alkukirjaimista muodostuvia koostelyhenteitä. Muista lyhennetyypeistä ne eroavat siten, että lyhentäminen ei koske pelkästään kirjoitusasua vaan ilmaukset tavallisesti myös lausutaan lyhentyneinä – joko tavanomaisen sanan tavoin tai kirjain kirjaimelta.

Mitä tarkoittaa Plk? ›

Puolilähikuva (PLK, medium close-up): Henkilö on rajattu rinnan korkeudelta ylöspäin, yleinen kuvakoko esimerkiksi henkilöhaastatteluissa.

Mikä on FT? ›

jalka, ft., mittayksikkö Financial Times, FT, brittiläinen taloussanomalehti. Finsk Tidskrift, FT, suomalainen kulttuuriaikakauslehti. FT, Filices-tyyppi, saniaistyyppi, metsätyyppi.

Mitä on DIY? ›

Tee se itse -ohje (joskus käytetään lyhennettä DIY sanoista do it yourself) on informatiivinen, usein lyhyt kuvaus jonkun asian suorittamiseksi tai rakentamiseksi itse. Tee se itse tarkoittaa sananmukaisesti asian tai esineen tekemistä omatoimisesti.

Mikä on SSK? ›

Kahden noston kavennus on englanniksi slip, slip knit ja lyhennetään ssk. Joskus suomeksi käytetään myös ssk-lyhennettä (siirrä, siirrä, kavenna).

Mitä lyhenne k? ›

Nuorison käyttämä lyhenne sanasta OK. Lyhennettä käytetään yleensä tilanteissa, joissa halutaan korostaa, ettei kiinnosta. Esimerkiksi jos joku kirjoittaa toiselle pitkän viestin, mutta viestin vastaanottajalla ei kiinnosta se yhtään, hän saattaa törkeästi vastata pelkästään k-kirjaimella.

Mikä on Ylivetokavennus? ›

Yleisimmin käytetty lyhenne on yvk. Tee ylivetokavennus näin: Nosta 1 silmukka oikein neulomatta, neulo 1 silmukka oikein, vedä nostettu silmukka neulotun silmukan yli. Ylivetokavennus kallistuu vasemmalle. Tämä kavennus on 2 o yht -kavennuksen peilikuva.

Onko asunto-osakeyhtiöllä pakko olla isännöitsijä? ›

Taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous on siitä päättänyt. Aivan pienimmillä taloyhtiöillä ei välttämättä ole isännöitsijää lainkaan tai asukkaista joku hoitaa isännöintitehtäviä.

Kuka omistaa osakeyhtiön asunnon? ›

Asunto-osakeyhtiön omistaa kaikki sen osakkeenomistajat. Jokainen asunnon omistaja on osakkeenomistaja. Sen vuoksi kokonaisen asunto-osakeyhtiön myyminen tai ostaminen ei käytännössä onnistu, koska kaupassa pitäisi olla mukana jokainen taloyhtiön osakas.

Voiko taloyhtiö ostaa omia osakkeitaan? ›

Asunto-osakeyhtiö voi ottaa haltuunsa yhtiön omia asunto-osakkeita hankkimalla tai lunastamalla niitä. Hankinnassa on kyse vapaaehtoisuudesta. Taloyhtiö voi esimerkiksi tarjoutua ostamaan omia osakkeita saadakseen ne haltuunsa. Lunastamisessa on kyse pakosta.

Mikä on HH lyhenne? ›

Lyhenne sanoista huomiohuora. Ihminen, joka kerjää huomiota esim. chatissa, foorumilla tai irl:ssä.

Mikä on lyhenne okt? ›

(kemia) Tarkoittaa hiiliyhdisteen nimessä, että yhdisteen hiilirungossa on kahdeksan hiiliatomia.

Mistä lyhenne ES tulee? ›

Tämä on hyväksi sekä ympäristölle, kuivauslopputuloksille että kokonaistaloudellisesti. ES lyhenne tulee sanoista ”Energia Säästeliäs” (Energy Saving, Energy Sparande) ja laitejärjestelmä on maailman ensimmäinen älykäs kannettava kuivausjärjestelmä ammattimaiseen kuivaustyöhön.

Miten lyhentää sanoja? ›

Sanojen lyhentäminen
  1. Sana lyhennetään lopusta siten, että ensinmäinen pois jäävä kirjain on vokaali. Loppuun tulee piste. ...
  2. Jos sana on lyhennetty keskeltä, niin silloin ei tule pistettä. Helsinki = Hki. ...
  3. Mattemaattisten lyhenteiden kanssa ei käytetä pistettä. metri = m. ...
  4. Suuraakkosia käyttäviin lyhenteisiin ei tule pistettä.

Miten lyhenteet taipuu? ›

Yleensä sijapäätteen muoto määräytyy lyhentämättömän ilmauksen perusteella, esimerkiksi g:aan = grammaan, HO:een = hovioikeuteen, TY:a = Turun yliopistoa. Jos lyhenne on tapana lukea kirjaimittain, pääte merkitään sen perusteella: WHO:hon (vee-hoo-oohon), PCB:tä, DNA:ssa.

Millä kielellä on eniten sanoja? ›

Vastaus on englanti. Englannin suurimmassa sanakirjassa Oxford English Dictionaryssä on yli 600000 hakusanaa.

Missä maassa on eniten sanoja? ›

Maa, jossa puhuttujen kielien määrä on kaikista suurin, on Papua-Uusi-Guinea: saarivaltion alueella jutustellaan jopa 840 kielellä. Eniten sanoja löytyy puolestaan englannista. Siinä on tällä hetkellä noin 750 000 sanaa, ja uusia syntyy viikoittain.

Miksi sanon vääriä sanoja? ›

Fonologisessa parafasiassa sana kattaa yli puolet kohdesanasta, mutta ei muodosta suomenkielistä sanaa (kynä > kymy). Foneemisessa parafasiassa sanan äännerakenne muuttuu artikuloinnin vaikeuden vuoksi (kynä > kyä). Ilmiön taustalla on tavallisesti aivovamma tai aivoverenkiertohäiriö.

Mikä tarkoittaa jne? ›

Myös sellaiset lyhenteet kuin jne. ('ja niin edelleen') ja mm. ('muun muassa, muiden muassa') ovat teksteissä yleisiä eikä niitä tavallisesti tarvitse yleiskielisessä tekstissä välttää, kunhan lyhenteitä ei tule samaan tekstiyhteyteen enemmälti.

Mikä on lyhenne PSTA? ›

5) Jos lyhenteeseen sisältyy lyhennettävän sanan viimeinen kirjain, ei pistettä käytetä: nro (= numero), psta (= puolesta), krs (= kerros).

Tuleeko pilkku sekä että? ›

a) Pilkkua ei käytetä, jos päälauseita yhdistää jokin rinnastuskonjunktioista ja, sekä, ‑kä (ja + ei = eikä), sekäettä, eli, tai, vai, (mutta, vaan) ja niillä on lisäksi jokin yhteinen lauseenjäsen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 27/10/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.